Namen en contactgegevens preventieadviseurs psychosociale aspecten
Je bent hier:

Op de ondertekende basisovereenkomst die u afsloot met Premed, hebt u aangegeven voor de preventie van psychosociale belasting op het werk beroep te willen doen op een preventieadviseur van Premed. 
De preventieadviseurs psychosociale aspecten die bij Premed zijn aangesteld, zijn:
 

ANNELIES GEUENS

NELE SIJMENS

JADE MISSOTTEN

YASMINE BAKALI

DANNY HALFORD

Zij zijn bereikbaar tijdens de kantooruren (8u30 – 12u30 en 13u00 – 17u00) via volgende contactgegevens:

 

 Brief:

 Premed – Tiensevest 61 bus 2 – 3010 Leuven

 Telefoon:

 016/30.81.11

 Fax:

 016/30.81.10

 Mail:

psychosociale@premed.be

 

Deze gegevens dienen, in het kader van bovenstaande wetgeving, te worden opgenomen/aangepast in het arbeidsreglement.

Indien u nog verdere vragen zou hebben omtrent psychosociale aspecten op het werk – waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag, conflicten, stress, alcohol en drugs, roken, ziekteverzuim, agressie… – staan bovenvermelde personen graag tot uw dienst.