Medisch toezicht

Het hoeft geen betoog dat het beschermen van de gezondheid van je werknemers primordiaal is. Zij zijn het échte kapitaal dat gekoesterd en beschermd moet worden. Lees meer »

Risicobeheersing

Wij geven deskundig advies met betrekking tot arbeidsveiligheid, ergonomie, arbeidshygiëne, psychosociale belasting en gezondheid. Lees meer »

Opleidingen

Zoals elk jaar staan wij weer klaar met allerlei opleidingen om u te informeren, bij te scholen, te trainen in de verschillende thema’s van de welzijnsdomeinen.
Lees meer »

Aandacht voor het gebruik van Coronalert

De vaccinatiecampagne blijft vooruitgang boeken, maar door de versoepelingen, het groeiend aantal verplaatsingen (reizen, …) en vooral de snelle opmars van de Deltavariant, stijgt het aantal besmettingen, waardoor er automatisch meer contacten verwittigd moeten worden.

Lees meer »

Te warm om te werken?

De zomervakantie is begonnen. We hopen op stralend weer. Maar werken in warm weer geeft klachten en ongemakken. Wat kan je hieraan doen? En wanneer is het nu echt te warm om te werken?

Lees meer »

Blijf uit de greep van de griep - bestel tijdig uw griepvaccins

Het griepvirus duikt elke winter weer op en kan tot een kwart van de bevolking ziek maken. Dankzij een efficiënte vaccinatie kunnen aanzienlijke kosten in de gezondheidszorg alsook verstoringen van de activiteit in uw onderneming worden vermeden.

Lees meer »

Wat doen bij arbeidsongeval

Voorkomen van arbeidsongevallen is natuurlijk altijd de beste optie. Maar wanneer er zich dan toch één voordoet, is het aangewezen op de hoogte te zijn van de wettelijke verplichtingen.

Lees meer »

Stoflong in de bouw

Het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2020 publiceerde het koninklijk besluit van 12 januari 2020 tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft en van titel 2 betreffende kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk.

Lees meer »

Covid-19: versoepelingen vanaf 24 juni: geen quarantaineplicht meer voor gevaccineerden na een hoogrisicocontact

De test- en quarantaineregels worden versoepeld voor volledig gevaccineerde COVID-19-hoogrisicocontacten: Volledig gevaccineerde hoog-risicocontacten moeten zich vanaf 24 juni enkel laten testen op dag 1 en worden, bij negatief resultaat, vrijgesteld van een tweede test en quarantaine.

Lees meer »

Werken met jobstudenten

Arbeid brengt risico’s voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers met zich mee. Er bestaan wettelijke voorschriften en reglementeringen in verband met welzijn op het werk. Iedere werkgever moet deze voorschriften toepassen en iedere werknemer moet de voorschriften toepassen. Ook de student-werknemers.

Lees meer »

Tekenbeten - de ziekte van Lyme

De Lyme-ziekte of Lyme-borreliose is een infectieuze aandoening die je kan oplopen nadat je gebeten bent door een besmette teek.

Lees meer »

Het EU digital COVID-certificaat

Het Europees digitaal coronacertificaat maakt het mogelijk dat mensen tijdens de coronapandemie weer vrij door de EU kunnen reizen.

Lees meer »

Covid-19: Gebruik van zelftesten binnen de arbeidsrelatie

De zelftesten waarover hier sprake zijn er die aangekocht worden door het bedrijf en die uitgevoerd worden binnen de arbeidsrelatie. Deze zelftest wordt bij voorkeur door de werknemer op het werk uitgevoerd, maar dit kan ook thuis gebeuren.

Lees meer »