Medisch toezicht

Het hoeft geen betoog dat het beschermen van de gezondheid van je werknemers primordiaal is. Zij zijn het échte kapitaal dat gekoesterd en beschermd moet worden. Lees meer »

Risicobeheersing

Wij geven deskundig advies met betrekking tot arbeidsveiligheid, ergonomie, arbeidshygiëne, psychosociale belasting en gezondheid. Lees meer »

Opleidingen

Zoals elk jaar staan wij weer klaar met allerlei opleidingen om u te informeren, bij te scholen, te trainen in de verschillende thema’s van de welzijnsdomeinen.
Lees meer »

Wat is nu 'social distancing'?

‘Social distancing’ betreft een reeks infectiebeperkende of -controlerende acties of maatregelen bedoeld om de verspreiding van een besmettelijke ziekte te stoppen of te vertragen. De bedoeling is om de kans op contact tussen personen die geïnfecteerd zijn en anderen te verminderen en zo het verspreiden van de ziekte te minimaliseren.

Lees meer »

Legionellabesmetting: een bijkomend risico bij heropstart na stilstand t.g.v. Corona-virus.

Nu er een aantal bedrijven, organisaties en instellingen reeds een geruime tijd gedeeltelijk of volledig stilliggen, ontstaat er een bijkomend risico bij de heropstart. Vooral wanneer delen van de sanitaire installatie (de douches) gedurende langere periodes niet gebruikt worden en de watertemperatuur tussen 25 en 55 °C ligt, is de kans op Legionella ontwikkeling, via gevaarlijk aërosol vorming, reëel.

Lees meer »

Tijdelijke richtlijnen Reanimatie (CPR) tijdens de Covid-19 pandemie – update 16/04/2020

Tijdens de Covid-19 pandemie rijn er tijdelijke nieuwe richtlijnen rond reanimatie van volwassenen ( en ook bij niet-drenkelingen) opgesteld.

Lees meer »

Een arbeidsongeval tijdens telewerken?

In tijden van corona is telewerken of thuiswerken de nieuwe norm. Steeds meer werknemers werken dan ook van thuis. Maar zijn uw werknemers ook verzekerd bij een arbeidsongeval?

Lees meer »

Tijdelijke richtlijnen Reanimatie (CPR) tijdens de Covid-19 pandemie

Tijdens de Covid-19 pandemie rijn er tijdelijke nieuwe richtlijnen rond reanimatie van volwassenen ( en ook bij niet-drenkelingen) opgesteld.

Lees meer »

Coronavirus: wat kan ik doen als vertrouwenspersoon?

De huidige situatie met het coronavirus is behoorlijk spannend. Ons leven wordt op zijn kop gezet, veel mensen zitten met vragen of angst rond het COVID-19 virus en de impact hiervan.

Lees meer »

Aanvullende medische handelingen tussen de periodieke medische onderzoeken

Vandaag 11 juni 2019 verscheen een wijziging van de Codex welzijn onder vorm van het K.B. van 14 mei 2019 tot wijziging van het periodiek gezondheidstoezicht.

Lees meer »

Wist u dat de risicoanalyse beeldschermwerk een wettelijke verplichting is? Bent u in orde?

Sinds 2016 is het periodiek medisch onderzoek voor beeldschermwerkers niet meer verplicht. In plaats daarvan verplicht de wetgeving om minstens om de 5 jaar een risicoanalyse beeldschermwerk uit te voeren. Deze analyse dient de risico’s ten gevolge van beeldschermwerk te evalueren op niveau van de groep en op niveau van de werknemer. Op basis van de resultaten van de analyse moet de werkgever passende maatregelen treffen.

Lees meer »

Ik ben aangesteld tot vertrouwenspersoon, wat nu?

Roepen de termen ‘vertrouwenspersoon’, ‘opleiding tot vertrouwenspersoon’ of ‘supervisie voor vertrouwenspersonen’ vraagtekens bij je op? Hier volgt wat informatie over de aanstelling, verantwoordelijkheden en basisopleiding. Vertrouwenspersoon, een uitdagende en zeer waardevolle rol!

Lees meer »

Ergonomie en telewerken

De Vlaamse Ergonomie Vereniging (VerV) lanceerde op 19 september 2019 haar praktijkrichtlijn over ergonomie en telewerken: “Telewerk is ook beeldschermwerk. Ergonomie thuis is een gedeelde verantwoordelijkheid.”

Lees meer »