11.06.2024
5 mensen in een vergadering

Elke onderneming met minstens 50 werknemers is verplicht een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk op te richten.

Na een succesvolle afronding van de sociale verkiezingen, is het nu tijd om de handen uit de mouwen te steken. Een effectieve werking van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) start met een goed voorbereide installatievergadering en heldere afspraken. Deze vormen de basis voor constructieve samenwerking en het bevorderen van het welzijn binnen jouw bedrijf.
 

Rol 

Het Comité speelt een cruciale rol in het bedrijf, met taken variërend van adviseren en informeren tot toezicht houden. Het biedt voorafgaand advies bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen, informeert over inspecties en keuringen, keurt interne preventieadviseurs goed en adviseert bij de selectie van externe diensten. Daarnaast formuleert het voorstellen voor preventieplannen, heeft het specifieke verantwoordelijkheden bij het verwelkomen van nieuwe medewerkers, volgt het regionale milieuregelgeving op en onderhoudt het contact met FOD WASO.
 
 

Installatievergadering

De oprichtings- of installatievergadering van het CPBW moet uiterlijk 45 dagen na de dag waarop de sociale verkiezingen in de onderneming gehouden werden, plaatsvinden.

Tijdens deze vergadering duiden de leden van het CPBW de secretaris (en de plaatsvervangend secretaris) en de voorzitter (alsook de plaatsvervangend voorzitter) aan en wordt het huishoudelijk reglement opgesteld.

Daarnaast worden er afspraken gemaakt over de toekomstige vergaderingen. Bij een eerste oprichting moet een huishoudelijk reglement opgesteld worden. In dat huishoudelijk reglement staan de spelregels voor het optimaal functioneren van het overlegorgaan. Het moet duidelijk, efficiënt en zo eenvoudig mogelijk zijn. Het is een praktische handleiding voor een vlotte en correcte werking van het overlegorgaan. 

Meer informatie op Huishoudelijk reglement - Comité voor preventie en bescherming op het werk - Ondernemingsraad (cpbw-ondernemingsraad.be) 

Tip!: Overweeg tijdens deze vergadering om alvast een eerste inventarisatie te doen van de onderwerpen die behandeld moeten worden.
 
 

Werking 

Het Comité komt maandelijks bijeen en volgt daarbij een gestructureerd proces bestaande uit vier stappen:

  • Tot 10 dagen voor de vergadering kunnen deelnemers agendapunten indienen.
  • 8 dagen voor de vergadering verzendt de interne preventieadviseur de uitnodiging, inclusief notulen van de vorige vergadering en eventuele bijbehorende documenten op basis van de agendapunten.
  • De vergadering wordt gehouden volgens het huishoudelijk reglement.
  • 8 dagen na de vergadering deelt de preventieadviseur de besluiten en adviezen met de leden van het Comité.
     

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op voor meer informatie! Premed is de geschikte partner om u te ondersteunen in veiligheid, gezondheid en welzijn.

Boekhouder en medewerker personeelsadministratie Tom Peeters
03.07.2024

Collega in de kijker - Tom Peeters

Tom werkt bij Premed als boekhouder en HR-medewerker, en geniet van de afwisselende taken die hij hier uitvoert. Hij beheert de financiën, ondersteunt medewerkers en helpt bij het gebouwbeheer. Tom ko...
Meer lezen