28 april - Internationale dag voor veiligheid en gezondheid op het werk - Een psychosociale insteek
Je bent hier:

28 april - Internationale dag voor veiligheid en gezondheid op het werk - Een psychosociale insteek

Laatst gewijzigd op: 11/04/2019

Deel dit artikel:

28 april, op de kalender aangegeven als de werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk, een thema dat vele ladingen dekt.

Terwijl de ILO (International Labour Organisation) haar aandacht voornamelijk richt op het voorkomen van bedrijfsongevallen en beroepsziekten, verdienen andere aspecten zoals stress, burn-out, conflicten etc. zeker voldoende aandacht. Zij eisen immers ook hun tol op het welzijn van medewerkers.

‘Veiligheid en gezondheid op het’ werk gaat dus verder dan:

  • vermijden dat je je been breek tgv. een lelijke val, of in je vinger snijdt door gebrekkig werkmateriaal (arbeidsveiligheid);
  • je ziek wordt door het inademen van ongezonde stoffen (arbeidshygiëne);
  • je hoofdpijn krijgt door de hele dag naar een fel verlicht beeldscherm te staren of te kampen hebt met door rugpijn door langdurig stilzitten (ergonomie);
  • je ziek wordt doordat er geen verplichte vaccinatie werd georganiseerd bij bepaalde beroepsrisico’s (arbeidsgeneeskunde).

Ook omstandigheden als een te hoge werkdruk of work-life disbalans werken belastend.

Allemaal topics waarbij de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk een helpende hand kan bieden!

Graag passen wij volgende leuze dan ook als volgt aan:

‘Een gezonde geest in een gezond lichaam,

functionerend in een ondersteunende werkomgeving’.

Vooraleer een werkgever de nodige preventiemaatregelen kan nemen, dient hij uiteraard op de hoogte te zijn van wat binnen de onderneming speelt. Hiervoor is bewustzijn creëren van de aanwezige risico’s a.d.h.v. een wettelijk verplichte risicoanalyse essentieel.

Dergelijke analyse is geen eenmalige activiteit, maar een dynamisch proces, waarbij iedereens inbreng vereist is. Premed kan u als partner bijstaan om de diverse aspecten van de werksituatie in kaart te brengen. Zo kunnen deze tijdig bijgestuurd worden om, zo voortdurend de bedrijfsprocessen, alsook het welzijn van medewerkers te verbeteren.

Graag geven wij enkele vanzelfsprekende, doch essentiële tips mee om reeds laagdrempelig met het luik psychosociaal welzijn aan de slag te gaan:

Voor de werkgever

  • Sensibiliseren van de direct leidinggevenden als eerste aanspreekpunt, alsook als knipperlicht voor het opmerken van problemen;
  • Investeren in een cultuur van open en respectvolle communicatie waarin medewerkers zich veilig voelen hun mening te uiten en het creëren van een draagvlak (management, vakbond) om problemen daadwerkelijk aan te pakken;
  • Walk the talk: wees zelf een rolmodel.

Voor de werknemers

  • Opmaken van een balans van je energiegevers vs. energievreters;
  • Inbouwen van voldoende ontspanning, zowel on (nemen van een lunchpauze) als off the job;
  • Indien je met problemen te kampen hebt, bespreek ze dan. Of met je leidinggevende, of met HR, of tijdens een vertrouwelijk gesprek met een preventieadviseur arbeidsarts of preventieadviseur psychosociale aspecten bij Premed.

Aanbod Premed:

Op het Premed extranet kan je een waaier aan informatie terugvinden over de verschillende welzijnsdomeinen onder de vorm van brochures en handige tools.