Je bent hier:

Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers

“Langdurig zieken ondersteunen en begeleiden naar werk” Onder deze titel lieten de Ministers van werk en volksgezondheid aan de wereld weten dat langdurig zieken die in aanmerking komen zachtjes terug naar het werk zullen begeleid worden. Vanaf 1 januari 2017 is een nieuwe regeling van toepassing voor re-integratie in het werk van langdurig zieke werknemers. De afdeling medisch toezicht van de externe en interne preventiediensten bieden de mogelijkheid om werknemers in dit traject bij hen te plaatsen. We vinden deze wetgeving terug in de Codex welzijn op het werk, onder Boek I, Titel 4: Maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemers, Hoofdstuk VI – Het re-integratietraject van een werknemer die het overeengekomen werk tijdelijk of definitief niet kan uitoefenen. (Art. I.4-72 en volgende). De arbeidswet van 3 juli 1978 werd op 9 januari 2017 aangepast om de sociale regeling mogelijk te maken.

Lees meer »

KB i.v.m. de aankoop van zelftesten door ondernemingen

Het KB dat de aankoop van zelftesten (dus zelf uit te voeren snelle antigeentesten) mogelijk maakt door de ondernemingen is verschenen.

Lees meer »

Hoe start ik mijn horecazaak veilig weer op

Om de heropstart van je horecazaak goed te laten verlopen zijn de toepassing van de algemene Covid-19 maatregelen noodzakelijk. Een goede uitvoering van deze maatregelen zorgt voor de veiligheid van je personeel, leveranciers en de klanten.

Lees meer »