Je bent hier:

Bouwt u aan een mentaal gezonde werkplek

“Op 24 februari 2021 werd een werkgever veroordeeld voor het niet nakomen van zijn verplichtingen inzake het voorkomen van het risico op burn-out. De aanleiding van deze rechtszaak was een werknemer die zelfdoding pleegde nadat hij al enkele maanden arbeidsongeschikt was wegens burn-out. De werkgever was op de hoogte van deze overbelasting. Zo werd er nl. al eerder een verzoek voor formele psychosociale interventie van collectieve aard ingediend waarin melding werd gemaakt van deze problematiek.

Lees meer »

Sneltesten voor bedrijven

De recent verschenen nota van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (FOD WASO) legt uit hoe de sneltesten ingezet kunnen worden in de bestrijding van het coronavirus in bedrijven. De inzet van sneltesten past in een totaalbeleid en het is de arbeidsarts die beoordeelt of en wanneer sneltesten worden ingezet. Dit artikel bespreekt niet het gebruik van zelftesten.

Lees meer »

FOD sensibiliseringscampagne over psychosociale risico’s - “Laat ons er samen voor gaan!”

FOD lanceert een nieuwe sensibilisatiecampagne rond psychosociale risico's. Met de slogan: “Laat ons er samen voor gaan!” wordt op een ludieke manier de campagne verspreid op sociale media.

Lees meer »