Je bent hier:

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - diensjaar 2016

Ten laatste op 1 april 2017 dient het jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van het dienstjaar 2016 verzonden te worden naar de regionale directie van de dienst "Toezicht op het Welzijn op het Werk" van Federale Overheidsdienst Welzijn, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO). Het is de bedrijfsleiding die, in samenspraak met de interne preventieadviseur, dit formulier dient in te vullen. Bij afwezigheid van een interne preventieadviseur, is het de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleiding om ervoor te zorgen dat dit jaarverslag volledig ingevuld en tijdig verzonden wordt naar de bevoegde inspectiedienst.

Lees meer »

Wat is de wettelijk verplichte rusttijd tussen twee shiften?

Hoe wordt de rusttijd tussen twee shiften wettelijk bepaald? Moet er rekening gehouden worden met uitzonderingen en zijn er bijvoorbeeld verschillen tussen sectoren of functies? SocialEye zocht het voor u uit.

Lees meer »

Veilig werken op hoogte - Campagne ook in 2018

Vanaf januari 2018 zal de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk terug bouwwerven bezoeken.

Lees meer »