Je bent hier:

Campagnes van de arbeidsinspectie in 2018

In 2018 voorziet de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk een aantal nationale en regionale campagnes, gericht op bepaalde sectoren. De inspecties gebeuren volgens een vast stramien. Bij elk bezoek wordt het beleid van de werkgever inzake welzijn nagegaan. Vervolgens wordt de aanpak in elk domein van de welzijnswet overlopen. En wordt er dieper ingegaan op het thema gekozen voor de sector. Bij vastgestelde tekortkomingen of inbreuken zal de inspecteur actie ondernemen. Dit kan gaan van een mondeling of schriftelijk advies, tot een waarschuwing en zelfs het stopzetten van de activiteit indien er echt ernstige tekortkomingen worden vastgesteld.

Lees meer »

Jaarlijks actieplan 2018

Ten laatste op 31 oktober 2017 moet je het jaarlijks actieplan voor 2018 ter advies over te maken aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, de vakbondsafvaardiging of de werknemers zelf.

Lees meer »

‘Samen Veerkrachtig’ - WERELDDAG GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG OP 10 OKTOBER

Op Werelddag Geestelijke Gezondheid staan we stil bij de geestelijke gezondheid van anderen. Er hangt de dag van vandaag nog steeds een taboe rond geestelijke gezondheid. Hoewel erover spreken een deel van de oplossing is, wordt er nog altijd te veel over gezwegen. Onder het motto ‘Samen Veerkrachtig’ probeert de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid deze taboe te doorbreken.

Lees meer »