Je bent hier:

Praktische tips rond jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

In art. II.1-6, $1, 2°, b van de codex over het welzijn op het werk staat vermeld dat de preventieadviseur een jaarverslag over de werking van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk moet opstellen. De inhoud ervan wordt bepaald in bijlage II.1-3. Dat jaarverslag moet ter beschikking worden gehouden van de met het toezicht belaste ambtenaar. Het gaat om een wettelijke verplichting.

Lees meer »

Geplande campagnes van de Arbeidsinspectie in 2020

Een overzicht van de campagnes van Toezicht op het Welzijn op het Werk in 2020 gepland door de Arbeidsinspectie TWW.

Lees meer »

Veilig naar het werk tijdens de wintermaanden.

Tijdens de winter zijn er verschillende factoren die het verkeer kunnen bemoeilijken. Hierbij geven we enkele tips voor autobestuurder, voetganger en fietser.

Lees meer »