Je bent hier:

“Conversation starters” voor gesprekken op de werkvloer over aandoeningen aan het bewegingsapparaat.

De “conversation starters” van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) is een hulpmiddel voor gesprekken op de werkvloer over aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Dat instrument kan worden gebruikt om groepsgesprekken op de werkvloer of tijdens trainingen te vergemakkelijken. Het biedt managers en werknemers richtsnoeren voor communicatie over musculoskeletale aandoeningen (MSA).

Lees meer »

Wet van 9 mei 2019 over de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid in de bouwsector

Op 26 juni 2019 publiceerde het Belgisch Staatsblad de wet van 9 mei 2019 betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van diverse wetsbepalingen betreffende de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid in de bouwsector.

Lees meer »

Maand van de ergonomie

“Ergonomie streeft naar het zodanig ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, technische systemen en taken dat de veiligheid, de gezondheid, het comfort en het doeltreffend functioneren van mensen wordt bevorderd.” (Nederlandse Vereniging voor Ergonomie) "De ergonoom draagt bij tot het zodanig ontwerpen en evalueren van taken, jobs, producten, ruimtes en systemen dat ze tegemoetkomen aan de noden, mogelijkheden en beperkingen van mensen." (International Ergonomics Association) Oktober is de maand van de ergonomie. Daarom willen we het Premed aanbod rond deze discipline extra in de verf zetten.

Lees meer »