Je bent hier:

Burn-out herkennen, gemakkelijker gezegd dan gedaan!

In de media wordt er de laatste tijd veel aandacht besteed aan stress en burn-out. De diagnose van burn-out wordt dikwijls te snel gegeven en hulpverleners beschikken onvoldoende over de juiste instrumenten om een correcte diagnose te stellen. Om hierop een antwoord te bieden, hebben onderzoekers aan de KU Leuven een nieuwe definitie gegeven aan burn-out als werkgerelateerde aandoening. Ze stelden een nieuwe vragenlijst op voor artsen en psychologen.

Lees meer »

Wat is griep?

Griep of Influenza is een acute infectie van de bovenste luchtwegen (neus, keel, longen) en wordt veroorzaakt door het influenzavirus dat jaarlijks opduikt in de winterperiode. Vandaar ook de naam Influenza. Van dit virus bestaan er drie types, A, B en C. Het A-type is verantwoordelijk voor de meest ernstige infecties. Het griepvirus is bijzonder besmettelijk. Het is vaak al voldoende in contact te komen met een besmet persoon opdat de virussen kunnen doordringen in het neusslijmvlies, de luchtpijp en de bronchi en zich daar uitbreiden. Op enkele weken tijd kan een griepepidemie 5 tot 10% van de bevolking aantasten.

Lees meer »

Vergeet het onderhoud van uw defibrillator niet!

De jongste jaren zijn er door heel wat overheden en organisaties AED toestellen geplaatst. Volgens een aantal Nederlandse leveranciers werken veel van deze toestellen intussen slecht of helemaal niet omdat ze slecht worden onderhouden. Daarbij zouden zowel onwetendheid over het onderhoud, als de hoge kosten ervan met zich meespelen. Maar zijn eigenaars wettelijk verplicht deze in goede staat te onderhouden door een regelmatig onderhoud? En wordt dit ook gecontroleerd? Deze vragen werden onlangs gesteld in de Kamer.

Lees meer »