Je bent hier:

Werken in warme omstandigheden

De zon kan ook in onze streken al eens flink haar best doen. De temperaturen op de verschillende arbeidsplaatsen kunnen dan al eens hoog oplopen. Maar hoe hoog mogen de temperaturen eigenlijk worden? Welke zijn de maatregelen die een werkgever moet nemen bij hoge temperaturen?

Lees meer »

Gewijzigde tariefregeling sinds 2016

Op 9 december 2015 is de wet van 27 november 2015 tot wijziging van artikel 40 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en tot intrekking van artikel 96 van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Lees meer »

Nationale campagne 2019: Valpreventie van vrachtwagens, tankwagens en tankcontainers

In 2019 wordt een inspectiecampagne georganiseerd over de valrisico’s bij activiteiten bovenop vrachtwagens, tankwagens of tankcontainers. De campagne is gericht op de valrisico’s en op de genomen preventiemaatregelen.

Lees meer »