Je bent hier:

Basisopleiding vertrouwenspersoon: schrijf u nog snel in!

Steeds meer ondernemingen maken gebruik van de mogelijkheid om vertrouwenspersonen aan te duiden. De aanstelling van een vertrouwenspersoon is niet bij wet verplicht, maar wordt sterk aangeraden. Een vertrouwenspersoon wordt vaak aanzien als een eerste aanspreekpunt. De drempel is immers vaak lager dan die naar een leidinggevende. Problemen komen zo sneller aan het licht, escaleren niet en raken beter opgelost.

Lees meer »

Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers

“Langdurig zieken ondersteunen en begeleiden naar werk” Onder deze titel lieten de Ministers van werk en volksgezondheid aan de wereld weten dat langdurig zieken die in aanmerking komen zachtjes terug naar het werk zullen begeleid worden. Vanaf 1 januari 2017 is een nieuwe regeling van toepassing voor re-integratie in het werk van langdurig zieke werknemers. De afdeling medisch toezicht van de externe en interne preventiediensten bieden de mogelijkheid om werknemers in dit traject bij hen te plaatsen. We vinden deze wetgeving terug in de Codex welzijn op het werk, onder Boek I, Titel 4: Maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemers, Hoofdstuk VI – Het re-integratietraject van een werknemer die het overeengekomen werk tijdelijk of definitief niet kan uitoefenen. (Art. I.4-72 en volgende). De arbeidswet van 3 juli 1978 werd op 9 januari 2017 aangepast om de sociale regeling mogelijk te maken.

Lees meer »

100 jaar Internationale Arbeidsorganisatie

De IAO is gevestigd in Genève. Dit tripartite orgaan van werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties en 187 lidstaten werd opgericht als deel van het verdrag van Versailles in 1919 vanuit het idee van duurzame vrede d.m.v. sociale rechtvaardigheid.

Lees meer »