Je bent hier:

16/10/2019 - Restart a heart day : jouw handen kunnen een leven redden

Op 16 oktober is het “Restart a heart day”. Deze dag staat in het kader van het uitvoeren van hartmassage, al dan niet gecombineerd met het aanleggen van een AED (Automatisch Externe Defibrillator). Het belang van reanimeren is niet te onderschatten: dit betekent het verschil tussen leven of dood. Hoe sneller men start met een reanimatie, hoe meer kans het slachtoffer heeft om te overleven. Als men dan ook een AED kan aanleggen binnen de eerste drie minuten, vergroot men de kans op een geslaagde reanimatie zelfs met 60%!

Lees meer »

17 oktober is het de Dag tegen Kanker

Het menselijk lichaam is opgebouwd uit ontelbare cellen: huidcellen, spiercellen, bloedcellen, enz. Kanker is een ziekte van het DNA waardoor de celgroei plots snel, ongecontroleerd en abnormaal verloopt. Kankercellen tasten het gezonde weefsel aan en kunnen uitzaaien naar andere plaatsen in het lichaam. 80% van alle kankers ontstaan door een combinatie van genetische factoren en het totaal van blootstelling aan kankerverwekkende of kanker bevorderende factoren gedurende het leven, thuis, op school, vanuit het milieu en op het werk. In 1775 beschreef arts Sir Percival Pott enkele gevallen van scrotumkanker bij jonge schoorsteenvegers in Londen, ten gevolgen van intensief contact met roet (polycyclische aromaten). Sindsdien zijn er nog vele kankerverwekkende factoren ontdekt. De Europese unie maakt gebruik van een indeling met drie categorieën, waarbij categorie 1A stoffen bevat waarvan voldoende bewijs is om te stellen dat ze kankerverwekkend zijn voor de mens . Categorie 1B bevat de stoffen die onder sterke verdenking staan en categorie 2 bevat de stoffen die verdacht worden maar waarover nog onvoldoende informatie bij mensen beschikbaar is.

Lees meer »

“Conversation starters” voor gesprekken op de werkvloer over aandoeningen aan het bewegingsapparaat.

De “conversation starters” van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) is een hulpmiddel voor gesprekken op de werkvloer over aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Dat instrument kan worden gebruikt om groepsgesprekken op de werkvloer of tijdens trainingen te vergemakkelijken. Het biedt managers en werknemers richtsnoeren voor communicatie over musculoskeletale aandoeningen (MSA).

Lees meer »