Je bent hier:

Inspectiecampagnes FOD WASO: EHBO-register bij lichte ongevallen

Ook dit jaar plant de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een aantal nationale en regionale inspectiecampagnes. Een van de nationale campagnes gaat over het bijhouden van een EHBO-register bij lichte ongevallen.

Lees meer »

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - diensjaar 2016

Ten laatste op 1 april 2017 dient het jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van het dienstjaar 2016 verzonden te worden naar de regionale directie van de dienst "Toezicht op het Welzijn op het Werk" van Federale Overheidsdienst Welzijn, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO). Het is de bedrijfsleiding die, in samenspraak met de interne preventieadviseur, dit formulier dient in te vullen. Bij afwezigheid van een interne preventieadviseur, is het de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleiding om ervoor te zorgen dat dit jaarverslag volledig ingevuld en tijdig verzonden wordt naar de bevoegde inspectiedienst.

Lees meer »

Wat is de wettelijk verplichte rusttijd tussen twee shiften?

Hoe wordt de rusttijd tussen twee shiften wettelijk bepaald? Moet er rekening gehouden worden met uitzonderingen en zijn er bijvoorbeeld verschillen tussen sectoren of functies? SocialEye zocht het voor u uit.

Lees meer »