Je bent hier:

Webinar "De impact van corona op ons mentaal welzijn"

We leven bijna een jaar in een maatschappij die gekenmerkt is door vreemde leef- en werkomstandigheden en dat zal nog een tijdje blijven duren. Hoewel we gedurende de eerste lockdown gemotiveerd waren om deel te nemen aan initiatieven zoals ‘e-peritieven’ en regelmatig contact hadden met collega’s, merken we dat deze sociale initiatieven steeds vaker ontbreken in ons dagelijks leven. De corona-crisis begint als een sleur aan te voelen en er is weinig perspectief op aangenamere werk- en leefomstandigheden in de nabije toekomst. Dit zorgt ervoor dat onze energiebatterij stilaan leegloopt en we vatbaarder worden voor o.a. stress en mentale problemen.

Lees meer »

Nieuw: CAO 149 i.v.m. telewerken in tijden van corona

Voorheen was er geen echte regeling voor het opstellen van een telewerkbeleid in tijden van corona. Sommige bedrijven maakten dan ook geen telewerkbeleid op of velen baseerden zich op het “vrijwillige“ telewerk, zoals voor corona werd vastgelegd door CAO nr. 85 voor structureel telewerk en de wet op werkbaar en wendbaar werk voor occasioneel telewerk. Er heerst(e) alleszins nog veel onduidelijkheid.

Lees meer »

Het jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - DIENSTJAAR 2020

Ten laatste op 1 april 2021 dient het jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van het dienstjaar 2020 opgemaakt te worden (en ter beschikking zijn van de regionale directie van de dienst "Toezicht op het Welzijn op het Werk" van Federale Overheidsdienst Welzijn, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) bij een bezoek of op eenvoudige vraag). Het is de bedrijfsleiding die, in samenspraak met de interne preventieadviseur, dit formulier dient in te vullen. Bij afwezigheid van een interne preventieadviseur, is het de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleiding om ervoor te zorgen dat dit jaarverslag volledig en tijdig ingevuld wordt.

Lees meer »