Je bent hier:

Nieuwe regels voor de kwaliteit van de binnenlucht in werklokalen

Het koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk inzake de binnenluchtkwaliteit in werklokalen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 mei 2019. Het treedt in werking op 31 mei 2019.

Lees meer »

Vanaf 15/5/2019 kan je het arbeidsreglement online neerleggen

Elke werkgever, ongeacht of hij behoort tot de privésector of de publieke sector, moet een arbeidsreglement opstellen vanaf het ogenblik dat hij zijn eerste werknemer tewerkstelt. Dit document wordt, gedurende het bestaan van de onderneming, geregeld aangepast of aangevuld (bv. bij invoering van nieuwe werktijden, vervangingsdagen van feestdagen enz.).

Lees meer »

31 mei - Werelddag zonder tabak

Werelddag zonder tabak is wereldwijd initiatief van de lidstaten van de World Health Organization (WHO). De werelddag vindt jaarlijks plaats op 31 mei.

Lees meer »