Je bent hier:

Nanostreem

Nanostreem stelt een richtlijn op voor het gezondheidstoezicht bij gebruik van nanomateriaal in de halfgeleiderproductie.

Lees meer »

Vergist dokter Google zich bij 2 op de 3 diagnoses?

Drie op de vier Belgen zoeken naar medische informatie op het internet. Maar hoe betrouwbaar zijn de gezondheidssites?

Lees meer »

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - diensjaar 2016

Ten laatste op 1 april 2017 dient het jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van het dienstjaar 2016 verzonden te worden naar de regionale directie van de dienst "Toezicht op het Welzijn op het Werk" van Federale Overheidsdienst Welzijn, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO). Het is de bedrijfsleiding die, in samenspraak met de interne preventieadviseur, dit formulier dient in te vullen. Bij afwezigheid van een interne preventieadviseur, is het de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleiding om ervoor te zorgen dat dit jaarverslag volledig ingevuld en tijdig verzonden wordt naar de bevoegde inspectiedienst.

Lees meer »