Je bent hier:

Veilig gebruik van ladders

Een defecte, slecht geïnstalleerde ladder of een ladder die niet geschikt is voor het uit te voeren werk, kan aan de basis van ernstige ongevallen liggen. Volgens het koninklijk besluit van 31 augustus 2005 zijn ladders eigenlijk alleen bedoeld om een hoogteverschil te overbruggen. Niettemin kunnen en mogen ladders ook gebruikt worden om werken van korte duur uit te voeren of wanneer het onmogelijk is om veiligere arbeidsmiddelen te gebruiken.

Lees meer »

Veiligheid van liften

Uit dit dodelijke ongeval blijkt dat het noodzakelijk is aandacht te besteden aan de veiligheid van uw lift. Wettelijke basis : Het Koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de veiligheid van liften (B.S. 30 april 2003) legt de eigenaar/beheerder van liften op een risico analyse te laten uitvoeren van hun lift door een externe dienst voor technische controle.

Lees meer »

Gratis infomatiesessie alcohol- en druggebruik op het werk (FOD WASO i.s.m. Premed)

Niet zelden ondervinden ondernemingen problemen ten gevolge van occasioneel alcohol- en druggebruik, voorafgaand aan of tijdens het werk.

Lees meer »