Je bent hier:

Buitenwerkers: opgelet voor huidkanker!

Huidkanker is een vaak voorkomende vorm van kanker. Helaas worden de risico's niet altijd even ernstig genomen. Preventie en bescherming zijn belangrijk bij het voorkomen van deze vorm van kanker.

Lees meer »

Is glyfosaat kankerverwekkend?

Nu de Europese Commissie moet beslissen over een verlenging van de vergunning van glyfosaat, het veelbesproken bestanddeel van veel onkruidverdelgers, laait de discussie weer op.

Lees meer »

Wijziging KB arbeidsplaatsen

Het nog niet zo oude Koninklijk Besluit inzake de basiseisen voor arbeidsplaatsen van 10 oktober 2012 werd recent via een Koninklijk Besluit van 25 maart 2016 (B.S. 24.04.2016) op een aantal punten gewijzigd. In het bijzonder werden op vlak van luchtverversing en verlichting van de werkplek een aantal wijzigingen doorgevoerd, die evenwel belangrijke implicaties met zich meebrengen.

Lees meer »