Je bent hier:

Vanaf 15/5/2019 kan je het arbeidsreglement online neerleggen

Elke werkgever, ongeacht of hij behoort tot de privésector of de publieke sector, moet een arbeidsreglement opstellen vanaf het ogenblik dat hij zijn eerste werknemer tewerkstelt. Dit document wordt, gedurende het bestaan van de onderneming, geregeld aangepast of aangevuld (bv. bij invoering van nieuwe werktijden, vervangingsdagen van feestdagen enz.).

Lees meer »

31 mei - Werelddag zonder tabak

Werelddag zonder tabak is wereldwijd initiatief van de lidstaten van de World Health Organization (WHO). De werelddag vindt jaarlijks plaats op 31 mei.

Lees meer »

Nieuw KB met wijzigingen aan de wetgeving stralingsbescherming en de nucleaire veiligheid: wat betekent dit voor u?

Op 21 december 2018 jongstleden werd er een nieuw koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, waarbij het bestaande ARBIS gewijzigd werd. Dit besluit heeft tot doel om een duidelijkere situatie te scheppen voor zowel de exploitanten van ingedeelde inrichtingen en de transportorganisaties als voor de erkende instellingen.

Lees meer »