Je bent hier:

28 APRIL - Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) heeft 28 april uitgeroepen tot Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. De bedoeling van deze dag is nadruk te leggen op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Lees meer »

Keuze van het blusmiddel

De keuze van het blusmiddel wordt in de eerste plaats bepaald door de overheersende brandklasse in de zone die door het blustoestel wordt bediend. Waar meerdere brandklassen samen voorkomen dient het type blustoestel zo gekozen worden zodat alle brandklassen behandeld worden.

Lees meer »

Werkbaar en wendbaar werk

Om met de uitdagingen van de toekomst om te kunnen gaan, moet het arbeidsrecht zich aanpassen aan de steeds veranderende omgeving en arbeidsbetrekkingen. De wet van 5 maart 2017 inzake werkbaar en wendbaar werk zou een antwoord bieden op deze uitdagingen.

Lees meer »