Je bent hier:

Wat kan u doen als u de griep hebt

Wat iedereen gewoonlijk ‘griep’ noemt, is vaak niet meer dan een zware verkoudheid. Echte griep of influenza, is een van de meest onderschatte ziekten.

Lees meer »

Campagnes van de arbeidsinspectie in 2019

De arbeidsinspectie heeft voor 2019 opnieuw een aantal regionale en nationale inspectiecampagnes aangekondigd.

Lees meer »

Bijgewerkte lijst met grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia

De werkgevers zijn ertoe gehouden de risico's voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers te evalueren die het gevolg zijn van de aanwezigheid op de arbeidsplaats van chemische agentia en de nodige preventiemaatregelen te nemen.

Lees meer »