Je bent hier:

Inspectiecampagne rond oppervlaktebehandeling van metalen

De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk start vanaf eind september 2015 met een nationale inspectiecampagne rond de naleving van de bepalingen inzake chemische en kankerverwekkende agentia bij bedrijven die actief zijn in de oppervlaktebehandeling van metalen.

Lees meer »

Psychosociale risico's op het werk steeds vaker gemeld

Het aantal meldingen van psychosociale risico’s op het werk blijft stijgen. Vooral bij conflicten op het werk wordt steeds vaker de hulp van de preventieadviseur psychosociale aspecten ingeroepen. Dit blijkt uit de meldingsstatistieken van Premed, externe dienst voor preventie en bescherming op het werk in Leuven.

Lees meer »

Roken en discriminatie

Roken op het werk is verboden (wet van 22 december 2009). De werkgever kan onder bepaalde voorwaarden roken wel toelaten in hiertoe aangepaste rookplaatsen. Bedoeling van de wetgever was hier duidelijk alle werknemers die dit wensen een rookvrije werkomgeving te garanderen.

Lees meer »