Je bent hier:

Veiligheid van liften

Uit dit dodelijke ongeval blijkt dat het noodzakelijk is aandacht te besteden aan de veiligheid van uw lift. Wettelijke basis : Het Koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de veiligheid van liften (B.S. 30 april 2003) legt de eigenaar/beheerder van liften op een risico analyse te laten uitvoeren van hun lift door een externe dienst voor technische controle.

Lees meer »

Gratis infomatiesessie alcohol- en druggebruik op het werk (FOD WASO i.s.m. Premed)

Niet zelden ondervinden ondernemingen problemen ten gevolge van occasioneel alcohol- en druggebruik, voorafgaand aan of tijdens het werk.

Lees meer »

Elektromagnetische straling op de werkvloer: nieuwe spelregels

Dagelijks komen we in contact met elektromagnetische velden. Behalve met natuurlijke elektromagnetische stralen, zoals zonlicht en warmte, krijgen we ook te maken met straling en velden van kunstmatige oorsprong, afkomstig van elektrische voorzieningen, elektrisch aangedreven transport, tv, radio, mobiele telefonie, WiFi,… waarvan het gebruik nog steeds toeneemt.

Lees meer »