Je bent hier:

Inspectiecampagne rond oppervlaktebehandeling van metalen

De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk start vanaf eind september 2015 met een nationale inspectiecampagne rond de naleving van de bepalingen inzake chemische en kankerverwekkende agentia bij bedrijven die actief zijn in de oppervlaktebehandeling van metalen.

Lees meer »

Interview met Dr. Eline Vandebroek over metaalblootstelling in schietstanden

Een van onze jonge collega’s is Dr. Eline Vandebroek. Zij heeft met succes haar masterproef arbeidsgeneeskunde afgelegd met als onderwerp: metaalblootstelling in schietstanden. Zij is deze masterproef onder vorm van een postersessie gaan voorstellen op het recentste internationaal congres voor arbeidsgeneeskunde (ICOH) in Seoul, Zuid-Korea. Daar heeft zij een onderscheiding gekregen voor dit werk (student poster award).

Lees meer »

Val niet uit de lucht!

Een nieuwe welzijnscampagne rond ‘Veilig werken op hoogte’ ging van start op 1 september 2015. Deze nieuwe campagne is een gezamenlijk initiatief van het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB) en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).

Lees meer »