Je bent hier:

Gratis mazelen vaccin in 2016

Mazelen is een zeer besmettelijke luchtweginfectie veroorzaakt door het mazelen virus. De ziekte kan zeer ernstig zijn en soms zelfs de dood tot gevolg hebben.

Lees meer »

Is glyfosaat kankerverwekkend?

Nu de Europese Commissie moet beslissen over een verlenging van de vergunning van glyfosaat, het veelbesproken bestanddeel van veel onkruidverdelgers, laait de discussie weer op.

Lees meer »

Wijziging KB arbeidsplaatsen

Het nog niet zo oude Koninklijk Besluit inzake de basiseisen voor arbeidsplaatsen van 10 oktober 2012 werd recent via een Koninklijk Besluit van 25 maart 2016 (B.S. 24.04.2016) op een aantal punten gewijzigd. In het bijzonder werden op vlak van luchtverversing en verlichting van de werkplek een aantal wijzigingen doorgevoerd, die evenwel belangrijke implicaties met zich meebrengen.

Lees meer »