Je bent hier:

Psychosociale risico's op het werk steeds vaker gemeld

Het aantal meldingen van psychosociale risico’s op het werk blijft stijgen. Vooral bij conflicten op het werk wordt steeds vaker de hulp van de preventieadviseur psychosociale aspecten ingeroepen. Dit blijkt uit de meldingsstatistieken van Premed, externe dienst voor preventie en bescherming op het werk in Leuven.

Lees meer »

Opgepast met gekleurde contactlenzen!

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) waarschuwt in het advies 9140 van 3/12/2014 voor het ongecontroleerd gebruik van gekleurde contactlenzen.

Lees meer »

Het jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - dienstjaar 2014

Ten laatste op 1 april 2015 dient het jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van het dienstjaar 2014 verzonden te worden naar de regionale directie van de dienst "Toezicht op het Welzijn op het Werk" van Federale Overheidsdienst Welzijn, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO). Het is de bedrijfsleiding die, in samenspraak met de interne preventieadviseur, dit formulier dient in te vullen.

Lees meer »