Je bent hier:

Uitglijden en struikelen

In heel Europa zijn de arbeidsinspecties gestart met een campagne ter preventie van arbeidsongevallen, specifiek ten gevolge van het uitglijden of struikelen zonder niveauverschil.

Lees meer »

Wetsontwerp psychosociale risico's

Op 31 oktober heeft de regering twee wetsontwerpen ingediend, die de welzijnswet van 1996 aanvullen en wijzigen wat betreft de psychosociale risico’s op het werk. Hoewel dit voorlopig nog voorstellen zijn, en de uiteindelijke nieuwe wetgeving hier dus van kan verschillen, willen wij u alvast een overzicht geven van de belangrijkste veranderingen die er lijken aan te komen.

Lees meer »

Colloquium A&D

Het gebruik van alcohol of drugs in de werkcontext kan een negatieve invloed hebben op het welzijn van werknemers bij de uitvoering van hun werk. Zowel overwegingen inzake arbeidsveiligheid en gezondheid, als overwegingen inzake disfunctioneren kunnen aan de basis liggen van een preventief alcohol- en drugsbeleid in uw organisatie of instelling.

Lees meer »