Je bent hier:

Studiedag uitdagingen voor de toekomst

De vergrijzing van de samenleving is een fenomeen waar we niet omheen kunnen en waar we reeds de eerste invloeden van zien. Zo overschrijdt de gemiddelde leeftijd van de werkende Belg voor het eerst in de geschiedenis de 40 jaar. Men verwacht in de toekomst dan ook een grote uitstroom van werkenden en het aandeel jonge werknemers zal niet groot genoeg zijn om deze uitstroom op te vangen. Dit alles zet de uitbetaling van de sociale lasten op de helling. Hoogtijd dus om de activiteitsgraad van oud

Lees meer »

Bliksemacties bouwplaatsen

In de loop van 2013 houdt de Arbeidsinspectie (Toezicht welzijn op het werk) vier dagen "bliksemacties” op de bouwplaatsen. Zowat alle 150 arbeidsinspecteurs worden op die dagen ingeschakeld!

Lees meer »

Basisopleiding PA KMO 2013

Iedere onderneming, hoe klein of hoe groot ook, moet een interne preventieadviseur aanstellen. Voor bedrijven van de D-groep mag deze functie uitgeoefend worden door de werkgever zelf. Deze cursus is in de eerste plaats bedoeld voor preventieadviseurs die geen verplichting hebben tot aanvullende vorming.

Lees meer »