Je bent hier:

Jobstudenten

Je bent jong en je wilt wat… zakgeld verdienen, bijvoorbeeld, voor extraatjes of om je studies te bekostigen. Zowel voor de werkgever als voor de student (en voor zijn ouders) is het belangrijk om de wet- en reglementsbepalingen te kennen en toe te passen zodat het werk in de beste omstandigheden kan verlopen. Zo is het (eerste) contact met het arbeidsleven zo positief mogelijk en doen er zich geen onverwachte moeilijkheden voor nadien.

Lees meer »

Deeltijdse werkhervatting

De werknemer die als arbeidsongeschikt werd erkend en die aangepast werk wil hervatten, moet vanaf 12 april 2013 geen voorafgaandelijke toestemming meer verkrijgen van zijn adviserend geneesheer. De werknemer moet uiterlijk de laatste dag voor de werkhervatting zijn adviserend geneesheer inlichten en de toestemming vragen. De adviserend geneesheer heeft de tijd om de toestemming te verlenen tot 30 werkdagen na het aanvatten van de arbeid.De voorafgaandelijke toelating werd vervangen door een voo

Lees meer »

CPBW ter preventie psychosociale risico's

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft dit jaar een gids opgesteld om Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW’s) bij te staan in hun adviesfunctie over psychosociale risico’s op het werk. De bedoeling van deze gids is om bedrijven te sensibiliseren, helpen en bij te staan bij het opzetten van een preventiebeleid rond psychosociale risico’s.

Lees meer »