Je bent hier:

Resultaten bliksemacties bouwwerven

In de loop van 2013 voert de arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) bliksemacties op bouwwerven.

Lees meer »

Thermische omgevingsfactoren

Om een gedegen welzijnsbeleid te voeren is elke werkgever ertoe gehouden zijn eigen dynamisch risicobeheersingsysteem op te zetten. Input hiervoor wordt onder andere verkregen uit verschillende risicoanalyses die conform de wetgeving moeten uitgevoerd worden, zowel op het niveau van de organisatie alsook op het niveau van werkposten en functies en het niveau van het individu.

Lees meer »

Optische straling

De term “straling” is een term die nogal vaak in de media verschijnt. We horen het in verband met draadloze netwerken, met mobiel telefoneren enzovoort. Ook de zon veroorzaakt straling. Van sommige straling is bekend dat het een gevaar betekent voor de gezondheid (bijvoorbeeld langdurig en onbeschermd zonnen is niet zo goed voor de huid). Over andere stralingen is men het nog niet eens; men kent bijvoorbeeld nog niet de gevolgen van gsm-stralen op lange termijn, en daarom werkt men vanuit het vo

Lees meer »