Je bent hier:

Jobstudenten

Je bent jong en je wilt wat… zakgeld verdienen, bijvoorbeeld, voor extraatjes of om je studies te bekostigen. Zowel voor de werkgever als voor de student (en voor zijn ouders) is het belangrijk om de wet- en reglementsbepalingen te kennen en toe te passen zodat het werk in de beste omstandigheden kan verlopen. Zo is het (eerste) contact met het arbeidsleven zo positief mogelijk en doen er zich geen onverwachte moeilijkheden voor nadien.

Lees meer »

Basisopleiding PA KMO 2013

Iedere onderneming, hoe klein of hoe groot ook, moet een interne preventieadviseur aanstellen. Voor bedrijven van de D-groep mag deze functie uitgeoefend worden door de werkgever zelf. Deze cursus is in de eerste plaats bedoeld voor preventieadviseurs die geen verplichting hebben tot aanvullende vorming.

Lees meer »

Bliksemacties bouwplaatsen

In de loop van 2013 houdt de Arbeidsinspectie (Toezicht welzijn op het werk) vier dagen "bliksemacties” op de bouwplaatsen. Zowat alle 150 arbeidsinspecteurs worden op die dagen ingeschakeld!

Lees meer »