Je bent hier:

Wetsontwerp psychosociale risico's

Op 31 oktober heeft de regering twee wetsontwerpen ingediend, die de welzijnswet van 1996 aanvullen en wijzigen wat betreft de psychosociale risico’s op het werk. Hoewel dit voorlopig nog voorstellen zijn, en de uiteindelijke nieuwe wetgeving hier dus van kan verschillen, willen wij u alvast een overzicht geven van de belangrijkste veranderingen die er lijken aan te komen.

Lees meer »

Uitglijden en struikelen

In heel Europa zijn de arbeidsinspecties gestart met een campagne ter preventie van arbeidsongevallen, specifiek ten gevolge van het uitglijden of struikelen zonder niveauverschil.

Lees meer »

Slaapmiddelen

België behoort tot de koplopers in het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen. Met de nieuwe campagne wil de FOD Volksgezondheid ook niet-gebruikers en recente gebruikers informeren over de risico’s van onaangepast gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen bij problemen met angst, stress en slapeloosheid.

Lees meer »