Je bent hier:

Roken en discriminatie

Roken op het werk is verboden (wet van 22 december 2009). De werkgever kan onder bepaalde voorwaarden roken wel toelaten in hiertoe aangepaste rookplaatsen. Bedoeling van de wetgever was hier duidelijk alle werknemers die dit wensen een rookvrije werkomgeving te garanderen.

Lees meer »

Inspectiecampagne rond oppervlaktebehandeling van metalen

De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk start vanaf eind september 2015 met een nationale inspectiecampagne rond de naleving van de bepalingen inzake chemische en kankerverwekkende agentia bij bedrijven die actief zijn in de oppervlaktebehandeling van metalen.

Lees meer »

Interview met Dr. Eline Vandebroek over metaalblootstelling in schietstanden

Een van onze jonge collega’s is Dr. Eline Vandebroek. Zij heeft met succes haar masterproef arbeidsgeneeskunde afgelegd met als onderwerp: metaalblootstelling in schietstanden. Zij is deze masterproef onder vorm van een postersessie gaan voorstellen op het recentste internationaal congres voor arbeidsgeneeskunde (ICOH) in Seoul, Zuid-Korea. Daar heeft zij een onderscheiding gekregen voor dit werk (student poster award).

Lees meer »