Je bent hier:

Diversiteit op het werk

‘Botsende beschavingen’ is de theorie van de Amerikaanse politicoloog Samuel Huntington die zegt dat de culturele en religieuze identiteit van mensen de belangrijkste bron van conflict is sinds de koude oorlog. Op de Belgische arbeidsmarkt worden we eveneens geconfronteerd met culturele verschillen. Steeds meer werknemers hebben een verschillende culturele achtergrond maar werknemers weten niet altijd hoe ze met deze diversiteit kunnen omgaan.

Lees meer »

Wijzigingen kmo portefeuille

Vanaf 1 januari 2013 wordt het maximaal subsidiabel bedrag van de pijler opleiding beperkt tot 90 euro per opleidingsuur. Bij een subsidieaanvraag voor opleiding zal opgegeven moeten worden hoeveel uren opleiding zullen gevolgd worden. De subsidie wordt dan automatisch beperkt tot maximaal 45 euro per opleidingsuur.

Lees meer »

Thermische omgevingsfactoren

Om een gedegen welzijnsbeleid te voeren is elke werkgever ertoe gehouden zijn eigen dynamisch risicobeheersingsysteem op te zetten. Input hiervoor wordt onder andere verkregen uit verschillende risicoanalyses die conform de wetgeving moeten uitgevoerd worden, zowel op het niveau van de organisatie alsook op het niveau van werkposten en functies en het niveau van het individu.

Lees meer »