Je bent hier:

Veiligheid in de drukkerij

In 2017 plant de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) een aantal nationale en regionale inspectiecampagnes. Zowel nationaal als regionaal worden er een aantal sectoren onder de loep genomen.

Lees meer »

Werken met jobstudenten

De zomer van 2017 staat voor de deur. In deze periode doen bedrijven vaak een beroep op jobstudenten. Deze jongeren mogen echter niet voor eender welke werkpost worden ingezet. De werkgever is verplicht om een aantal bijzondere veiligheidsmaatregelen in acht te nemen.

Lees meer »

Campagne 'Veilig werken op hoogte’

In 2015 startte de welzijnscampagne rond ‘Veilig werken op hoogte’. Deze campagne is een gezamenlijk initiatief van het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB) en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO). In laatste kwartaal 2017 zal het Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) terug meer werven bezoeken, om veiligheid bij werken op hoogte na te gaan.

Lees meer »