Je bent hier:

Negatieve coronatest verplicht voor bepaalde werknemers die uit het buitenland komen.

Negatieve coronatest verplicht voor bepaalde werknemers en zelfstandigen uit de sectoren bouw, land- en tuinbouw, schoonmaak en vleessector die uit buitenland komen.

Lees meer »

De ZorgSamen - stuur een Bedankt voor de zorg! – kaartje

De Covid-19 pandemie heeft een enorme impact op iedereen, maar in het bijzonder op mensen tewerkgesteld in de zorg- of welzijnssector. De zorgsector geeft vandaag alles wat ze heeft. In samenwerking met de Vlaamse Verenigingen van Klinische Psychologen en een reeks partners uit de bredere gezondheidszorg lanceerde Zorgnet-Icuro het online platform ‘De ZorgSamen’.

Lees meer »

Aanpassingen van de regelgeving over chemische agentia

In het Belgisch Staatsblad van 8 december 2020 werd het koninklijk besluit van 19 november 2020 tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft en van titel 2 betreffende kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk gepubliceerd.

Lees meer »