Je bent hier:

Coronavirus: telewerkaangifte

Het telethuiswerk is opnieuw verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personen bij hen werkzaam, tenzij dat onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Welke verplichtingen gelden?

Lees meer »

Federale campagne mentaal welzijn op het werk

Op 22 november 2021 heeft de federale overheid de aftrap gegeven van een heuse communicatie- en sensibiliseringscampagne om mentaal welzijn op het werk bespreekbaarder te maken.

Lees meer »

GENERIEKE GIDS versie 8

Deze gids reikt een kader met maatregelen aan die op maat kunnen worden ingekleurd door de sectoren en door elke werkgever, om er voor te zorgen dat activiteiten opnieuw kunnen worden opgestart in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden.

Lees meer »