Je bent hier:

Het medisch attest voor werknemers, die rechtstreeks in contact met levensmiddelen, is niet langer verplicht!

Het KB betreffende levensmiddelenhygiëne van 13 juli 2014 eiste van de werknemers in de levensmiddelensector die rechtstreeks in contact kwamen met de levensmiddelen, dat zij door middel van een medisch attest zouden bewijzen dat er geen medische redenen waren die hun activiteit in deze sector in de weg stonden. De werknemer moest het medisch attest kunnen tonen als de inspectie daarom vroeg. Deze verplichting heeft opgeheven via het KB van 13 juli 2018 (BS 1 augustus 2018).

Lees meer »

Gezond op de werkvloer

Vanuit de overheid, de werkgeversorganisaties, de werknemersorganisaties en andere middenveldorganisaties willen wij ondernemingen zo veel mogelijk ondersteunen om succesvol in te spelen op de vele sociaal-economische ontwikkelingen.

Lees meer »

Werkbaar werk in de textielsector - verlengd tot 31 december 2018

In het kader van de verlenging van de loopbanen en de inspanningen om de langdurige arbeidsongeschiktheid te verminderen, is ‘werkbaar werk’ de jongste jaren een belangrijk actiedomein geworden.

Lees meer »