Je bent hier:

De nieuwe codex is een feit

Op 28 april 2017, de werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk, ondertekende de koning de wettekst Codex over het welzijn op het werk. De codex brengt de verschillende besluiten uitgevaardigd in uitvoering van de welzijnswet van 4 augustus 1996 samen in één enkel wetboek. Dit wetboek is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 2 juni 2017.

Lees meer »

Welzijn in de horeca

Werken in de horeca is niet te onderschatten. Het is een fysiek belastende job en de medewerkers ervaren een hoge werkdruk. Deze wordt voornamelijk veroorzaakt doordat medewerkers snel moeten werken. De werkzaamheden eisen een lichamelijke kracht. Ook kleine ongelukken, zoals steek-, snij- en brandwonden komen nog weleens voor. We brengen voor jullie de meest voorkomende risico’s in de horeca in kaart.

Lees meer »

Keuze van het blusmiddel

De keuze van het blusmiddel wordt in de eerste plaats bepaald door de overheersende brandklasse in de zone die door het blustoestel wordt bediend. Waar meerdere brandklassen samen voorkomen dient het type blustoestel zo gekozen worden zodat alle brandklassen behandeld worden.

Lees meer »