Je bent hier:

KB rijbewijs van 23 maart 1998 aangepast

Op 10.8.2016 verscheen het KB van 21.7.2016 in het Staatsblad. Hierin wordt de EU richtlijn 2014/85/EU omgezet in Belgische wetgeving. Dat werd al geruime tijd geleden aangekondigd door het Belgisch Instituut voor de verkeersveiligheid, en is nu dus een feit. Met pathologische somnolentie bedoelt men abnormale slaperigheid.

Lees meer »

FOD Werkgelegenheid lanceert informatiewebsite

De FOD Werkgelegenheid lanceert een informatiewebsite voor de leden van de Ondernemingsraad en het Comité voor preventie en bescherming op het werk.

Lees meer »

Medisch onderzoek voor beeldschermwerk houdt op te bestaan

U heeft het wellicht gelezen in onze vorige mededeling over de nieuwe tarieven die wij moeten hanteren vanaf 1.1.2016. De nieuwe wetgeving voorziet verder niet langer in een systematisch medisch onderzoek voor uw medewerkers die computerwerk doen. Wij zullen deze medewerkers dan ook niet meer uitnodigen voor het medisch onderzoek.

Lees meer »