Je bent hier:

FOD Werkgelegenheid lanceert informatiewebsite

De FOD Werkgelegenheid lanceert een informatiewebsite voor de leden van de Ondernemingsraad en het Comité voor preventie en bescherming op het werk.

Lees meer »

Medisch onderzoek voor beeldschermwerk houdt op te bestaan

U heeft het wellicht gelezen in onze vorige mededeling over de nieuwe tarieven die wij moeten hanteren vanaf 1.1.2016. De nieuwe wetgeving voorziet verder niet langer in een systematisch medisch onderzoek voor uw medewerkers die computerwerk doen. Wij zullen deze medewerkers dan ook niet meer uitnodigen voor het medisch onderzoek.

Lees meer »

Bedrijven krijgen controle op hun beleid rond psychosociale risico's

De inspectiedienst die toezicht houdt op het Welzijn op het Werk, vindt dat het tijd is dat bedrijven hun verplichtingen ter voorkoming van psychosociale risico’s nakomen.

Lees meer »