Je bent hier:

Deeltijdse werkhervatting

De werknemer die als arbeidsongeschikt werd erkend en die aangepast werk wil hervatten, moet vanaf 12 april 2013 geen voorafgaandelijke toestemming meer verkrijgen van zijn adviserend geneesheer. De werknemer moet uiterlijk de laatste dag voor de werkhervatting zijn adviserend geneesheer inlichten en de toestemming vragen. De adviserend geneesheer heeft de tijd om de toestemming te verlenen tot 30 werkdagen na het aanvatten van de arbeid.De voorafgaandelijke toelating werd vervangen door een voo

Lees meer »

CPBW ter preventie psychosociale risico's

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft dit jaar een gids opgesteld om Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW’s) bij te staan in hun adviesfunctie over psychosociale risico’s op het werk. De bedoeling van deze gids is om bedrijven te sensibiliseren, helpen en bij te staan bij het opzetten van een preventiebeleid rond psychosociale risico’s.

Lees meer »

Optische straling

De term “straling” is een term die nogal vaak in de media verschijnt. We horen het in verband met draadloze netwerken, met mobiel telefoneren enzovoort. Ook de zon veroorzaakt straling. Van sommige straling is bekend dat het een gevaar betekent voor de gezondheid (bijvoorbeeld langdurig en onbeschermd zonnen is niet zo goed voor de huid). Over andere stralingen is men het nog niet eens; men kent bijvoorbeeld nog niet de gevolgen van gsm-stralen op lange termijn, en daarom werkt men vanuit het vo

Lees meer »