Aangepaste dienstverlening Corona pandemie
Je bent hier:

Aangepaste dienstverlening Corona pandemie

Laatst gewijzigd op: 31/03/2020

Deel dit artikel:

Beste klant,

Op heel korte tijd zijn er in ons land doortastende maatregelen genomen om de verspreiding van het Coronavirus te stoppen.

Dit heeft een enorme impact op het bedrijfsleven. U bent op dit moment bezig uw werking te herdenken of misschien heeft u zelfs alle bedrijfsactiviteiten moeten stoppen. Daarom wensen wij een aangepaste ondersteuning te bieden die uiteraard gefocust is op de lichamelijke én mentale gezondheid van u en uw medewerkers.

Rekening houdend met de maatregelen van de overheid, de bezorgdheid om niet bij te dragen aan de verspreiding van het Coronavirus en de vragen die we van onze klanten krijgen, hebben we daarom we daarom onze dienstverlening aangepast. Met dit bericht willen we u daarvan op de hoogte brengen.

 

Bereikbaarheid per telefoon en mail

Ongewijzigd tussen 8u30 en 17u00 op werkdagen.

 

Adviezen naar aanleiding van het Coronavirus

Concrete informatie over de epidemie zelf kan u terugvinden op dit artikel.

 

Gezondheidsbeoordelingen

Periodieke onderzoeken en re-integraties zijn geannuleerd vanaf 16 maart en dit tot de pandemie onder controle is in België. Wij houden u uiteraard op de hoogte van zodra de huidige situatie wijzigt.

Alle andere onderzoeken: werkhervatting, bezoeken voorafgaand aan de werkhervatting, spontane raadplegingen, rijgeschiktheden en moederschapsbescherming, gaan door in onze eigen centra na telefonische afspraak en zo nodig telefonische contactname met inschatting van de opportuniteit. Specifieke regelingen kunnen met bedrijven worden afgesproken. De raadpleging moet zo veel mogelijk voldoen aan de vereiste van “social distancing”, zoals voorzien in het pandemiebesluit van de overheid.

Personen met Corona ziektesymptomen moeten telefonisch contact nemen met hun huisarts. Zij mogen zich niet aanbieden bij de arbeidsarts.

 

Psychosociale ondersteuning

Consultaties (intakes) bij de preventieadviseur psychosociale aspecten kunnen blijven doorgaan, maar gebeuren vanaf nu via telefoon of videochat.

Hetzelfde geldt voor coachinggesprekken, tenzij anders afgesproken met de coachee of opdrachtgever.

Wat betreft verzoeken tot informele en formele psychosociale interventies, wordt dossier per dossier bekeken op welke manier deze het best kunnen worden behandeld. Zowel verzoeker als werkgever worden hiervan op de hoogte gebracht.

Andere opdrachten zoals risicoanalyses, begeleidingen van workshops, teaminterventies, enz. zijn wellicht weinig representatief als ze op dit moment worden uitgevoerd. Onze preventieadviseurs psychosociale aspecten bekijken samen met u wat de meest passende aanpak is.  

 

Ergonomie

Wij zijn nog steeds ter beschikking voor om uw adviesvragen vanop afstand te beantwoorden: advies over bureaumateriaal, de inrichting van de werkplek of ontwerp van werkposten, dynamische zitvormen, maximaal te tillen gewicht, enz. Voor een optimaal advies, vragen wij u om ons voldoende informatie via e-mail te bezorgen.

Opdrachten ter plaatse, zoals individuele optimalisaties en risicoanalyses worden uitgesteld.

De risicoanalyse beeldschermwerk kan nog doorgaan, zowel via de online bevraging als via de checklist. Resultaten worden toegelicht via videoconferentie. Indien er wordt gewerkt met checklists, wordt aan de werkgever gevraagd om de checklist zelf te verdelen onder zijn werknemers. De ingevulde formulieren kunnen vervolgens worden ingescand en digitaal aan de ergonoom bezorgd worden.

Opleidingen en infosessies m.b.t. beeldschermwerk kunnen doorgaan via videoconferentie. We doen dit in nauw overleg met de klant. Vergeet ook zeker onze infosessie ‘ergonomische tips voor telewerkers’ niet, die via videoconferentie wordt aangeboden aan kleine groepen. Ook de ‘train the trainer ergonomisch werken’ kan doorgaan via videoconferentie. We beperken ons tot maximum 6 personen per groep.

 

Industriële hygiëne

Prestaties met betrekking rond industriële hygiëne gebeuren zoveel mogelijk vanop afstand. Onze preventieadviseurs bekijken samen met u wat de mogelijkheden zijn.

Metingen zijn naar alle waarschijnlijkheid niet representatief, gezien de uitzonderlijke omstandigheden. Deze stellen we uit tot de pandemische maatregelen dit opnieuw toelaten. Uiteraard leveren we de verslag van reeds uitgevoerde metingen af, als alle informatie volledig is.

 

Veiligheid

Ernstige arbeidsongevallen: wij vragen u om in de mate van het mogelijke foto’s van de plaats van het ongeval door te sturen, zodanig dat het onderzoek maximaal telefonisch of via videochat kan verlopen.

Verder verlopen onze prestaties zoveel mogelijk vanop afstand.

Voor uitzonderlijke situaties zoeken we graag samen met u naar passende oplossingen. Zo hopen we de overlast voor u tot een minimum te beperken.

 

Opleidingen

Alle onze open opleidingen werden tot nader order geannuleerd.

Voor opleidingen op maat van de klant bekijken onze preventieadviseurs samen met u wat mogelijkheden zijn om kortere sessies aan te bieden via videoconferentie. Aarzel zeker niet ons hiervoor te contacteren.

 

Meer info vind je op onze onderstaande artikels

Wat is Coronavirus COVID-19?

Hoe organiseer je je in tijden van Coronacrisis?