13.06.2019
gezondheid-2.jpg

Aanvullende medische handelingen

Aanvullende medische handelingen zijn de opsporingstesten en specifieke vragenlijsten die de afdeling medisch toezicht uitvoert bij het gezondheidstoezicht. Zo testen we ogen, oren, ademhaling, en voeren we bloed- of urinetesten uit waar nodig in functie van het uitgevoerde werk en de bijhorende risico’s voor de gezondheid.

Vandaag 11 juni 2019 verscheen een wijziging van de Codex welzijn onder vorm van het K.B. van 14 mei 2019 tot wijziging van het periodiek gezondheidstoezicht.

Deze wijziging laat toe voor het merendeel van de risico’s dat een verpleegkundige onder toezicht van de arbeidsarts een autonoom contact heeft met de werknemer en dan de aanvullende medische handelingen uitvoert. Het periodiek gezondheidstoezicht gebeurt dan om de twee jaar door de arbeidsarts. De werknemer heeft uiteraard het recht op een spontane raadpleging bij de arts. De werkgever moet hem hierover jaarlijks informeren.

Uitzonderingen

De arbeidsarts kan voor individuele werknemers of voor groepen de periodiek onderzoeken op kortere intervallen inplannen bij het vaststellen van ongewone resultaten.


Praktisch

Premed zal u later informeren over de praktische organisatie.

 

thermometer - warmte - zon
18.07.2022

Hoge temperaturen op het werk

Overmatige warmte van klimatologische oorsprong wordt gemeten met een thermometer zijnde de WBGT thermometer. Zo'n thermometer houdt rekening met de luchttemperatuur, maar ook met de vochtigheidsgraad...
Meer lezen