11.02.2021
covid-37.jpg

De Coronapandemie heeft geleid dat verschillende fabrikanten anti-corona producten aanbieden. Sommige van deze producten of systemen zijn niet doeltreffend in het verminderen van de verspreiding van het virus (SARS-CoV-2) en geven een vals gevoel van veiligheid!

Een aantal feiten op een rij:

Luchtzuiveringstoestellen (“in-room air cleaners”)

= Een toestel waarin de lucht die wordt aangezogen uit een werklokaal wordt gefilterd en opnieuw in dezelfde ruimte wordt ingebracht.

≠ Standaard mechanische ventilatiesystemen waar er lucht uit ruimten wordt afgezogen naar buiten toe en waar er verse buitenlucht wordt binnengebracht.

 • Uitsluitend toestellen met HEPA-filter (minimum H13) zijn doeltreffend & bewezen tegen SARS-CoV-2. Let hierbij wel steeds op de geluidsproductie en de airflow-capaciteit!
 • Elektrostatische precipatoren bieden een filteringscapaciteit gelijk aan HEPA-filters. Toestellen die hiervan gebruik maken kunnen mogelijks een positief effect hebben op de binnenluchtkwaliteit.
 • Systemen die werken met actieve kool, ozonisatie, katalyse, plasma e.d. zijn niet steeds bewezen doeltreffend en kunnen andere gevaren met zich meedragen!
 • Gebruik enkel toestellen die werden goedgekeurd door de FOD Volksgezondheid: Lijst van gecontroleerde en toegestane ventilatiezuiveringsproducten tegen Covid-19 | FOD Volksgezondheid (belgium.be)

 

Antibacteriële coatings

= Types bekleding of vernis met antibacteriële werking, toegepast op oppervlakken waar veel mensen mee in contact komen (bv. deurklinken).

 • Enkel doeltreffend wanneer biocide ook SARS-CoV-2 kan inactiveren & snel werkt.
 • Werking enkel gegarandeerd wanneer de behandelde oppervlakken niet snel vuil worden (vet, huidschilfers…). Frequent schoonmaken blijft dus aan de orde!

 

Desinfectie met UV

= lampen die UV-C straling uitzenden doelend om een ruimte te desinfecteren. Aangewend in ziekenhuizen, laboratoria, voedingsindustrie, en lucht- & waterbehandeling.

 • Enkel oppervlakken waar het licht/straling op invalt worden gedesinfecteerd, dus geen bedekte oppervlakken of achterkanten van objecten dan waar de straling op invalt.
 • Vuile oppervlakken worden minder effectief gedesinfecteerd, aangezien het vuil het virus zal beschermen tegen de invallende straling.
 • Doorgaans niet toepasbaar ter desinfectie van de omgevingslucht, m.u.v. aanwending van lampen in het luchtcirculatiesysteem. Werken uitsluitend gegarandeerd indien correct ingenieurtechnisch ontworpen.
 • UV-C is gebonden aan een reeks van gezondheidsrisico’s. Een correct ontwerp is cruciaal voor de effectieve werking alsook de veiligheid van inzittenden. Contacteer Premed bij het overwegen van dergelijke toestellen.

 

Desinfectie met ozon

= te ontsmette ruimte wordt gevuld met ozongas (O3)

 • Ozon kent grote chemische risico’s! Irritatie van slijmvliezen, huid en ogen, maar ook longschade, hoofdpijn, misselijkheid, coördinatieproblemen. Daarenboven vormt ozon naast gezondheid ook een gevaar voor de veiligheid (brand, explosie van andere stoffen…).
 • Geen aangetoonde doeltreffendheid tegen omhulde virussoorten (zoals dus SARS-CoV-2)!!!
 • BIJ WET VERBODEN!

 

Desinfectie met waterstofperoxidenevel

= een toestel dat waterperoxide (H2O2) vernevelt zodoende de ruimte te ontsmetten.

 • Geschikt om droge oppervlakken te ontsmetten, geen concreet bewijs voor lucht.
 • Geen gebruik wanneer mensen in ruimte zijn + geen lekken naar aangrenzende ruimten. Nadien moet de ruimte grondig verlucht worden.
 • BIJ WET VERBODEN!

 

Te onthouden

Deze systemen kennen hun nut wanneer er in lokalen geen mechanische ventilatie aanwezig is of deze ontoereikend is en waar er niet bijkomend verlucht kan worden met verse buitenlucht. Men moet opletten dat deze systemen enkel worden gebruikt waarvoor de zij aangetoond doeltreffend zijn & wanneer dit doordacht gebeurt door iemand met kennis van de zaak. Vertrouw niet zomaar elke fabrikant of leverancier!

Luchtzuivering of -desinfectie is geen eenvoudige zaak. Bij twijfel over een bepaald product of techniek kan u steeds bij Premed terecht voor deskundig advies.

Belangrijk is het feit dat deze systemen de hygiënische maatregelen (sociale afstand, mondkapjes, ventilatie & verluchting, handen wassen e.d.) NIET overbodig maken! Deze blijven cruciaal in de strijd tegen transmissie van infectieziekten (incl. uiteraard COVID-19).

 

Hey! Wist je dat Premed nu ook debietmetingen kan uitvoeren om na te gaan of de ventilatie in orde is?!

Bescherm je werknemers en vraag snel een vrijblijvende offerte aan!

corona virus
14.09.2023

Covid 19 najaar 2023

Corona wordt benaderd op een vergelijkbare manier als een griep. De aanvangssymptomen van corona variëren van milde luchtwegklachten (zoals een verstopte neus, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten) ...
Meer lezen