Anti-corona middelen: opgepast! - UPDATE 15/03/2021
Je bent hier:

Anti-corona middelen: opgepast! - UPDATE 15/03/2021

Laatst gewijzigd op: 16/03/2021

Deel dit artikel:

De Coronapandemie heeft geleid dat verschillende fabrikanten anti-corona producten aanbieden. Sommige van deze producten of systemen zijn niet doeltreffend in het verminderen van de verspreiding van het virus (SARS-CoV-2) en geven een vals gevoel van veiligheid!

Fact checks

Antibacteriële coatings

= Types bekleding of vernis met antibacteriële werking, toegepast op oppervlakken waar veel mensen mee in contact komen (bv. deurklinken).

 • Enkel doeltreffend wanneer biocide ook SARS-CoV-2 kan inactiveren & snel werkt.
 • Werking enkel gegarandeerd wanneer de behandelde oppervlakken niet snel vuil worden (vet, huidschilfers…). Frequent schoonmaken blijft dus aan de orde! 

Luchtzuiveringstoestellen (room air cleaners)

= Een toestel waarin de lucht die wordt aangezogen uit een werklokaal wordt gefilterd en opnieuw in dezelfde ruimte wordt ingebracht.

≠ Standaard mechanische ventilatiesystemen waar er lucht uit ruimten wordt afgezogen naar buiten toe en waar er verse buitenlucht wordt binnen geblazen.

 • Uitsluitend toestellen met HEPA-filter (minimum H13) zijn doeltreffend & bewezen tegen SARS-CoV-2. Let hierbij wel steeds op de geluidsproductie en de airflow-capaciteit!
 • Elektrostatische precipatoren bieden een filteringscapaciteit gelijk aan HEPA-filters. Toestellen die hiervan gebruik maken kunnen mogelijks een positief effect hebben op de binnenluchtkwaliteit.
 • Systemen die werken met actieve kool, ozonisatie, katalyse, plasma e.d. zijn niet steeds bewezen doeltreffend en kunnen andere gevaren met zich meedragen! 

Desinfectie met UV in room

= lampen die UV-C straling uitzenden doelend om een ruimte te desinfecteren. Aangewend in ziekenhuizen, laboratoria, voedingsindustrie, en lucht- & waterbehandeling.

 • Enkel oppervlakken waar het licht/straling op invalt worden gedesinfecteerd, dus geen bedekte oppervlakken of achterkanten van objecten dan waar de straling op invalt.
 • Vuile oppervlakken worden minder effectief gedesinfecteerd, aangezien het vuil het virus zal beschermen tegen de invallende straling.
 • UV-C is gebonden aan een reeks van gezondheidsrisico’s. Bezint eer ge begint is dus de boodschap! 

Desinfectie met ozon in room

= te ontsmetten ruimte wordt gevuld met ozongas (O3)

 • Ozon kent serieuze chemische risico’s! Irritatie van slijmvliezen, huid en ogen, maar ook longschade, hoofdpijn, misselijkheid, coördinatieproblemen. Daarenboven vormt ozon naast gezondheid ook een gevaar voor de veiligheid (brand, explosie van andere stoffen).
 • Geen aangetoonde doeltreffendheid tegen omhulde virussoorten (zoals dus SARS-CoV-2)!!! 

Desinfectie met waterstofperoxidenevel

= een toestel dat waterperoxide (H202) vernevelt zodoende de ruimte te ontsmetten.

 • Geschikt om droge oppervlakken te ontsmetten, geen concreet bewijs voor lucht.
 • Geen gebruik wanneer mensen in ruimte zijn + geen lekken naar aangrenzende ruimten. Nadien moet de ruimte grondig verlucht worden.Take-away messageDeze systemen kennen hun nut wanneer ze worden gebruikt waarvoor ze aangetoond doeltreffend zijn & wanneer dit doordacht gebeurt door iemand met kennis van de zaak. Belangrijk is het feit dat deze systemen de hygiënische maatregelen (sociale afstand, mondkapjes, ventilatie & verluchting, handen wassen e.d.) NIET overbodig maken! Deze blijven cruciaal in de strijd tegen transmissie van infectieziekten (incl. uiteraard COVID-19).  

 

Take-home message 

Deze systemen kennen hun nut wanneer er in lokalen geen mechanische ventilatie aanwezig is of deze ontoereikend is en waar er niet bijkomend verlucht kan worden met verse buitenlucht. Men moet opletten dat deze systemen enkel worden gebruikt waarvoor de zij aangetoond doeltreffend zijn & wanneer dit doordacht gebeurt door iemand met kennis van de zaak. 

Luchtzuivering of -desinfectie is geen eenvoudige zaak. Bij twijfel over een bepaald product of techniek kan u steeds bij Premed terecht voor deskundig advies.

Belangrijk is het feit dat deze systemen de hygiënische maatregelen (sociale afstand, mondkapjes, ventilatie & verluchting, handen wassen e.d.) NIET overbodig maken! Deze blijven cruciaal in de strijd tegen transmissie van infectieziekten (incl. uiteraard COVID-19).

Wist je dat Premed nu ook debietmetingen kan uitvoeren om na te gaan of de ventilatie in orde is?

Bescherm je werknemers en vraag snel een vrijblijvende offerte aan!

 

Bronnen:

 • INRS.fr
 • REHVA COVID-19 Guidance version 4.0
 • REHVA COVID-19 course v1 (autumn 2020)
 • Ervaring Premed
 • Aangereikte informatie diverse leveranciers