15.06.2021
coronatest-zelftest-covid.jpg

De zelftesten waarover hier sprake zijn er die aangekocht worden door het bedrijf en die uitgevoerd worden binnen de arbeidsrelatie. Deze zelftest wordt bij voorkeur door de werknemer op het werk uitgevoerd, maar dit kan ook thuis gebeuren.

Indien de zelftest op het werk uitgevoerd wordt, moet dit gebeuren in een goed verluchte ruimte die voorzien is van stoel en tafel.

Het gaat dus niet over zelftesten die buiten de arbeidsrelatie uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld: een werkgever kan op eigen initiatief zelftesten aankopen en ter beschikking stellen van werknemers om in de privésfeer uit te voeren. In deze situatie moet een positief resultaat gemeld worden aan de huisarts (en niet aan de arbeidsarts).

Zelftesten zijn te koop bij de apotheek.

Volgende thema’s worden in dit artikel verder behandeld:

 • Ter herhaling – de verschillende soorten testen
 • Hoe wordt een teststrategie bepaald?
 • Wat is de meerwaarde van zelftesting?
 • Wanneer kan een zelftest ingezet worden in een bedrijf?
 • Wanneer kan een zelftest NIET ingezet worden in een bedrijf?

Ter herhaling – de verschillende soorten testen

 1. Zelftest

De zelftest word afgenomen met een korte wisser, waardoor iemand de test zelf kan uitvoeren. Er is geen tussenkomst van een arts of verpleegkundige nodig. De test moet niet naar een labo opgestuurd worden. Het resultaat is bekend na een vijftiental minuten. 

 1. Speekseltest

Het virus wordt gezocht in het speeksel van iemand. Deze test wordt door de werknemer zelf afgenomen, maar moet wel nog steeds naar een labo om daar onderzocht te worden. Het resultaat is na 1 tot 2 dagen beschikbaar.

 1. Sneltest

Deze test wordt afgenomen met een lange neuswisser door een een arts of verpleegkundige. De test moet niet opgestuurd worden naar het labo. Na gemiddeld 15 minuten is het resultaat bekend.

 1. PCR test

Deze test wordt afgenomen met een lange neuswisser door een een arts of verpleegkundige. Het staal wordt opgestuurd naar een labo. Het resultaat is na 1 tot 2 dagen beschikbaar.

Hoe wordt een teststrategie bepaald?

Het uitvoeren van zelftesten kan nooit gebruikt worden om de standaard preventiemaatregelen/ quarantainemaatregelen niet te moeten naleven. Gebruik van zelftesten is slechts één onderdeel van de globale preventiestrategie. Het inschakelen van een test-coach in het bedrijf zorgt voor het vlotte en correcte verloop van de testen.

De teststrategie (de frequentie van testen, wie moet er getest worden, …) wordt steeds gecoördineerd door de arbeidsarts na overleg met het bedrijf. De arts baseert zich op de richtlijnen van Sciensano.

Enkele belangrijke principes:

 • Een werknemer kan nooit verplicht worden zich te laten testen.
 • Werknemers moeten instructies krijgen over correcte afname van de testen en wat te doen met het testresultaat.
 • Positieve testresultaten worden steeds doorgegeven aan de arbeidsarts via corona@premed.be.

Wat is de meerwaarde van zelftesting?

Een zelftest kan een superverspreider van het virus zonder symptomen aan het licht brengen. Om de epidemie te beheersen is het cruciaal om de bron van besmetting en de contacten op te sporen.

Enkel door FAGG goedgekeurde testen kunnen gebruikt worden. Deze lijst is beschikbaar op de website van het FAGG.

Wanneer kan een zelftest ingezet worden in een bedrijf?

De indicaties voor het inzetten van zelftesten zijn:

 • Wanneer er een cluster in het bedrijf is en men wil de laag-risicocontacten
 • Wanneer medewerkers toch in hoog risico werkomstandigheden moeten werken (werken waarbij de noodzakelijke preventiemaatregelen, zoals afstand houden niet kunnen toegepast worden).

Wanneer kan een zelftest NIET ingezet worden in een bedrijf?

Een zelftest kan niet gebruikt worden:

 • bij personen met symptomen;
 • na een hoog- risicocontact;
 • bij personen die reeds volledig gevaccineerd zijn;
 • bij personen die tot 3 maanden geleden een bevestigde besmetting hebben doorgemaakt.

Resultaten van een zelftest.

Een negatief resultaat:

 • de werknemer kan verder werken en houdt zich, ondanks de negatieve test, ook aan alle preventiemaatregelen.

Een positief resultaat:

 • de test-coach verwittigt Premed via corona@premed.be
 • de werknemer moet het werk onmiddellijk verlaten en gaat in isolatie
 • deze werknemer contacteert zijn/ haar huisarts voor het afnemen van een PCR-test
 • indien deze PCR-test ook positief is, wordt de contacttracing opgestart via de huisarts.

 

Om deze teststrategie te helpen uitrollen en succesvol te laten verlopen, kan je een test-coach inzetten in je onderneming. Deze test-coach is het interne aanspreekpunt voor Covid-gerelateeerde maatregelen en vragen, alsook voor vragen over de teststrategie.

Meer informatie over te test-coach vind je in dit artikel

Met al je vragen kan je terecht op 016 308 111 of op corona@premed.be of bij je arbeidsarts of bedrijfsverpleegkundige.

thermometer - warmte - zon
18.07.2022

Hoge temperaturen op het werk

Overmatige warmte van klimatologische oorsprong wordt gemeten met een thermometer zijnde de WBGT thermometer. Zo'n thermometer houdt rekening met de luchttemperatuur, maar ook met de vochtigheidsgraad...
Meer lezen