Covid-19: Inzetten van een test-coach: opleiding, taken en bevoegdheden- Premed helpt je!
Je bent hier:

Covid-19: Inzetten van een test-coach: opleiding, taken en bevoegdheden- Premed helpt je!

Laatst gewijzigd op: 15/06/2021

Deel dit artikel:

Test-coaches zijn interne personen binnen de onderneming, die in overleg met de arbeidsarts en zijn/haar medewerker, meehelpen om teststrategie uit te rollen. De arbeidsarts coördineert. Deze test-coach is het interne aanspreekpunt voor Covid-gerelateerde maatregelen en vragen, alsook voor vragen over de teststrategie.

De rol van een test-coach is beperkt tot de duur van de Covid-pandemie of zolang de arbeidsarts dit nodig acht.

Een coach moet in alle zelfstandigheid en onafhankelijkheid kunnen werken. De werkgever mag niet naar de resultaten van de tests vragen en mag deze niet registreren.

Kies uw test-coach met zorg (bijvoorbeeld: vertrouwenspersoon, eerstehulpverlener, interne preventieadviseur).

De test-coach moet goed opgeleid worden en voldoende tijd krijgen om alle taken uit te voeren.

Premed heeft een opleiding ter beschikking met als inhoud:

 • Hoe zelftesten gebruiken?
 • Privacy van de werknemers?
 • Testen is vrijwillig
 • Testresultaten zijn gezondheidsgegevens en moeten in principe door de werknemer zelf doorgegeven worden aan de arbeidsarts. Testresultaten mogen nooit doorgegeven worden aan de werkgever.
 • Waar test afnemen: in bedrijf of thuis?
 • Hoe resultaat interpreteren?
 • Wat doen met een positief resultaat?
 • Wat doet arbeidsarts na een positief resultaat?

De opleiding zal ter beschikking gesteld worden nadat je wens hebt aangemeld via corona@premed.be.

Na het volgen van de opleiding krijg je een getuigschrift “Verklaring coach in de zelftesten” van Premed; op deze wijze zijn de taken en bevoegdheden ook voor iedereen duidelijk.

Wat zijn de taken en bevoegdheden van een test-coach?

 • De coach informeert en sensibiliseert de werknemers rond testing, maar ook rond algemene preventiemaatregelen en het blijvend respecteren ervan zelfs bij negatieve testresultaten.
 • De coach motiveert de collega’s om zich te laten vaccineren tegen Covid.
 • De coach moet intern het aanspreekpunt zijn voor zijn collega's.
 • De coach geeft advies rond organisatie en logistiek en werkt mee aan de praktische organisatie wanneer werknemers zichzelf testen op het werk en staat in voor het afvalbeheer bij testing op het werk.
 • De coach staat in voor ontvangst en beheer van de stock testen d.m.v. een inventaris. De kits kan men bewaren bij kamertemperatuur of gekoeld (2 tot 30°C).
 • De coach respecteert de strategische keuzes die gemaakt werden door het bedrijf en het CPBW.
 • De coach staat de arbeidsarts bij voor de praktische uitrol van de testprocedure.
 • De coach voorziet de collega’s van de nodige opleiding om de testen correct uit te voeren.
 • Het deelnemen aan de zelftesten is op vrijwillige basis, de coach mag geen enkele druk uitoefenen.
 • De privacy van de werknemer moet gerespecteerd worden. Testresultaten zijn medische gegevens en dienen strikt vertrouwelijk behandeld te worden.
 • Alleen op vraag van werknemers kan een coach werknemers begeleiden bij het uitvoeren van zelftesten.
 • De coach verwittigt altijd de arbeidsarts indien er positieve testresultaten zijn.

Wat doet een test-coach niet?

 • Een test uitvoeren bij collega.
 • Testresultaten verzamelen en bijhouden.
 • Taken overnemen van de arbeidsarts, zoals quarantaineattesten verstrekken, verdere testen voorschrijven.
 • Enige vorm van druk uitoefenen op collega’s om zich te testen. Het blijft een vrijwillige test.

Zelftesten uitgevoerd in het bedrijf – praktisch.

Het uitvoeren van zelftesten in het bedrijf moet gebeuren in een goed verlucht lokaal met tafel en stoel. Tafel en stoel worden na elke test ontsmet. De gebruikte testen wordt achteraf in een gesloten afvalbak verzamelt. De ruimte moet voldoende privacy garanderen.

De coach kan enkel op vraag van de medewerker aanwezig zijn bij het uitvoeren van de test om de test te begeleiden. De coach voert zelf geen testen uit bij collega’s!

Premed

Premed zorgt voor tools en opleidingen die je kan gebruiken bij het aanstellen van een test-coach. Deze kan je bekomen op vraag d.m.v. een mail aan corona@premed.be. De informatie bestaat uit o.a. uit een opleiding met een korte bevraging. Nadien zal er een getuigschrift “Verklaring coach in de zelftesten” gegenereerd worden.

Voor informatie rond de zelftesten binnen de arbeidsrelatie, verwijzen we je naar dit artikel.

Met al je vragen kan je terecht op 016 308 111 of op corona@premed.be of bij je arbeidsarts of bedrijfsverpleegkundige.