Covid-19 is erkend als beroepsziekte - 16/04/2020 UPDATE van de erkenningscriteria
Je bent hier:

Covid-19 is erkend als beroepsziekte - 16/04/2020 UPDATE van de erkenningscriteria

Laatst gewijzigd op: 21/04/2020

Deel dit artikel:

Covid-19 is erkend als beroepsziekte. Dit houdt in dat personen met Covid-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus, in aanmerking voor schadeloosstelling komen wegens beroepsziekte.

Wie komt in aanmerking voor een vergoeding?

Personeelsleden met COVID-19 die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus, komen in aanmerking voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte als de infectie medisch in verband kan staan met de risicodragende beroepsactiviteit. Deze regeling geldt ook voor leerlingen en studenten die stage lopen. 

Deze beroepscategorieën zijn:

  • personeel van triageposten
  • personeel dat onderzoeken uitvoert of klinische stalen afneemt
  • laboranten
  • personeel van rusthuizen en woonzorgcentra
  • personeel van collectieve woonvormen voor zieken en personen met een handicap

 Waar en hoe moet een aanvraag ingediend worden?

Fedris staat in voor de verzekering tegen beroepsziekten van werknemers in de privésector, van stagiairs en van personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (provincies, steden, gemeenten, OCMW’s, intercommunales).

 

Bron: https://www.fedris.be/nl/FAQ-Covid-19