Covid-19 is erkend als beroepsziekte - 27/04/2020 UPDATE
Je bent hier:

Covid-19 is erkend als beroepsziekte - 27/04/2020 UPDATE

Laatst gewijzigd op: 28/04/2020

Deel dit artikel:

Tot nu toe waren vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers die voor de hulpverleningszones werken niet gedekt door een beroepsziekteverzekering.

Tijdens de Ministerraad van 24 april 2020 heeft de federale regering besloten om hen op dezelfde manier te behandelen als hun professionele collega’s.

Deze maatregel heeft een impact op de ongeveer 12.000 vrijwilligers die werkzaam zijn in één van de hulpverleningszones op Belgisch grondgebied.

Vrijwilligers uit hulpverleningszones die erkend worden als slachtoffer van een beroepsziekte hebben recht op een terugbetaling van de kosten voor hun gezondheidszorgen, een vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid (bij een arbeidsongeschiktheid van ten minste 15 dagen) en eventueel een vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid.

Deze nieuwe maatregel treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 11 maart 2020, van zodra het koninklijk besluit hier rond gepubliceerd is. Aanvragen tot schadevergoeding kunnen nu al worden ingediend.

bron; https://fedris.be/nl/news#news-2729