Crisishulpverlening: Premed start samenwerking met Pobos
Je bent hier:

Crisishulpverlening: Premed start samenwerking met Pobos

Laatst gewijzigd op: 03/10/2019

Deel dit artikel:

Ingrijpende incidenten kunnen een hele impact op werknemers hebben. Denk maar aan een verkeersongeval, inbraak, (poging tot) zelfdoding, (gewapende) overval, onverwacht overlijden van een medewerker, (collectief) ontslag, arbeidsongeval, brand,.. enz. Dergelijke gebeurtenissen brengen heel wat uiteenlopende gedachten en emoties met zich mee en kunnen bij werknemers soms zelfs tot een psychotrauma leiden.

Sinds 1 januari 2017 is Premed een samenwerking opgestart met Pobos*. Op deze manier kunnen we nog sneller professionele ondersteuning bieden bij crisissituaties.

 

Waarom?

Na een schokkende gebeurtenis is de eerste opvang (48 uur na het incident) cruciaal voor het verwerkingsproces van werknemers. Tijdens deze eerste 48 u. kan je als werkgever of leidinggevende zelf veel betekenen voor je werknemers: laat mensen samen komen om het nieuws te verwerken, bied hen een kop koffie, laat hen de ruimte om met elkaar te praten over wat er gebeurd is, … Onthoud dat mensen in eerste instantie nood hebben aan de aanwezigheid van naasten (collega’s, vrienden, familie, …).

Sommige crisissituaties brengen echter ook heel wat praktisch werk met zich mee. Je bent als werkgever volop bezig met het regelen van allerlei zaken (verwittigen familie en collega’s, verzekering, personeelszaken, enz.) waardoor extra ondersteuning nodig is bij het organiseren van opvang van de collega’s.  

Via de samenwerking met Pobos kan Premed vanaf nu sneller opvang aanbieden, zelfs binnen de 48u. indien dit nodig zou zijn.

  

Hoe werken we samen?

Net als voorheen meld je een schokkende gebeurtenis aan de preventieadviseur psychosociale aspecten (PAPA). Indien deze niet bereikbaar is, zullen onze medewerkers zo snel mogelijk een preventieadviseur psychosociale aspecten verwittigen.

In een eerste telefonisch contact wordt afgestemd welke opvang het meest is aangewezen. Niet elke situatie vergt immers een urgentieopvang; soms is het eerder aangewezen om collega’s eerst onderling te laten bekomen en pas enkele dagen later professionele opvang te voorzien. Indien toch urgentieopvang aangewezen is, zal de PAPA contact leggen met een psycholoog van Pobos om opvang te organiseren. Deze opvang kan zowel individueel als in groepsverband zijn of een combinatie van de twee inhouden. De gesprekken kunnen doorgaan te Premed Leuven, Premed Vilvoorde of ter plaatse. Elke werknemer kan deelnemen aan 5 sessies (eventueel te verlengen na overleg met de werkgever). De hulpverlening omtrent de traumatische ervaring is steeds vrijblijvend voor de betrokkene(n) en gebeurt in alle vertrouwelijkheid. Het traject wordt opgevolgd door de PAPA van Premed.

Opvang na schokkende gebeurtenissen wordt uitgevoerd tegen een standaard uurtarief. Voor opvang binnen de 48u. wordt een urgentie-fee van € 350,00 aangerekend. Als opdrachtgever ontvang je vooraf een offerte voor deze dienstverlening.

 

Meer info?

Voor meer informatie kan je terecht bij psychosociale@premed.be of bij je vaste preventieadviseur psychosociale aspecten (016 308 111).