04.06.2021
burnout-2.jpg

Recent publiceerde het RIZIV cijfers aangaande invaliditeit, dewelke begint na één jaar arbeidsongeschiktheid. Belangrijk is dat voor de afgelopen vier jaar (2016-2020) een  toename van maar liefst 39,23% werd opgetekend van langdurige burn-outs en depressies.

Dat deze cijfers verder oplopen verrast ons niet. Reeds geruime tijd bevinden organisaties en werknemers zich in een snel evoluerende, complexe en onzekere wereld. Dit brengt allerhande uitdagingen met zich mee, zoals steeds hogere verwachtingen en werkdruk, continue bereikbaarheid, informatie-overload, work-life disbalans, etc. Deze mix van uitdagingen is voor velen verder in een stroomversnelling geraakt na de uitbraak van COVID. We verwachten dat deze negatieve trend in de cijfers zich daarom zal verderzetten de komende jaren.

Aangezien we naast deze uitdagingen, ook geconfronteerd worden met een verhoogde pensioenleeftijd, is samen langer aan de slag gaan nog nooit zo belangrijk geweest.

Het belang van zelf rust in je hoofd te creëren en je werk aangenaam en werkbaar te houden, valt dan ook niet te onderschatten. Werk is een marathon, geen sprint! Uiteraard ligt hiervoor deels de verantwoordelijkheid bij de overheid, maar ook organisaties en werknemers kunnen en moeten hiermee zelf aan de slag. Zorgen voor een aangename en werkbare omgeving, maar ook handvatten aanreiken om stress het hoofd te bieden, zijn cruciaal om mentaal fit te blijven en het hoofd te bieden aan deze uitdagende tijden.

Wens je stress op het werk onder de loep te nemen of hiermee verder aan de slag te gaan, weet dan dat  Premed je hierin kan bijstaan. Ondersteuning wordt aangeboden onder de vorm van o.a. opleidingen, coachings, of de uitrol van een psychosociale risicoanalyse. Zeker post Corona, is het een onmisbare oefening om welzijn op het werk in kaart te brengen, deze ‘foto’ te maken en de verdere koers te bepalen. Wil je graag aan de slag hiermee, aarzel dan niet het psychosociaal team te contacteren.

Heb je interesse in de gedetailleerde invaliditeitscijfers van het RIZIV, neem dan zeker een kijkje op Langdurige arbeidsongeschiktheid: Hoeveel langdurige burn-outs en depressies? Hoeveel kost dat aan uitkeringen? - RIZIV (fgov.be)

thermometer - warmte - zon
18.07.2022

Hoge temperaturen op het werk

Overmatige warmte van klimatologische oorsprong wordt gemeten met een thermometer zijnde de WBGT thermometer. Zo'n thermometer houdt rekening met de luchttemperatuur, maar ook met de vochtigheidsgraad...
Meer lezen