26.09.2022
handen artsen

Drie nieuwe beroepsziekten zijn toegevoegd aan de Belgische beroepsziektelijst:

  • ovariumcarcinoom veroorzaakt door asbest;
  • uveaal melanoom veroorzaakt door optische straling afkomstig van  lassen;
  • systeemsclerose veroorzaakt door het inademen van stof dat kristallijne siliciumdioxide bevat.

Het koninklijk besluit werd gepubliceerd op 9 augustus 2022. Een vergoedingsaanvraag in het lijstsysteem kan dus worden ingediend vanaf 19 augustus voor die ziekten. 

De toevoeging van een ziekte aan de beroepsziektelijst is belangrijk omdat ze de bewijslast voor de getroffen personen vereenvoudigt. Immers, wanneer een ziekte en haar blootstellingscriteria zijn opgenomen in de lijst, wordt het oorzakelijk verband tussen de ziekte en de blootstelling beschouwd als aangetoond en het slachtoffer hoeft hiervan niet het bewijs te leveren.

Voor elk van de drie ziekten moet aan specifieke voorwaarden worden voldaan om ervan uit te gaan dat er een bewezen verband bestaat tussen het beroep en de ziekte en om in aanmerking te komen voor een vergoeding wegens beroepsziekte

corona virus
14.09.2023

Covid 19 najaar 2023

Corona wordt benaderd op een vergelijkbare manier als een griep. De aanvangssymptomen van corona variëren van milde luchtwegklachten (zoals een verstopte neus, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten) ...
Meer lezen