09.04.2020
shutterstock_1219952167.jpg

In tijden van corona is telewerken of thuiswerken de nieuwe norm. Steeds meer werknemers werken dan ook van thuis. Maar zijn uw werknemers ook verzekerd bij een arbeidsongeval?

Twee soorten van telewerken

  • Structureel telewerk waarbij een werknemer op regelmatige basis thuis of buiten het bedrijf kan werken, bijvoorbeeld een vaste dag in de week. Dat ligt vast in je arbeidsovereenkomst.
  • Occasioneel telewerk dat op niet-regelmatige basis toegepast wordt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij zware sneeuwval, maar ook tijdens de huidige coronacrisis.

 

Arbeidsongevallenverzekering 

Een telewerker is gedekt door de arbeidsongevallenverzekering als het ongeval zich thuis voordoet tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. In deze geldt er een weerlegbaar vermoeden dat het ongeval geacht wordt overkomen te zijn tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. Tijdstip - Het ongeval moet tijdens de periode van de dag die is vermeld in de telewerkovereenkomst of een ander document dat het telewerk toelaat.
  2. Plaats - Het ongeval moet zich hebben voorgedaan op de plaats die schriftelijk is vermeld als de plaats om het werk te verrichten.

 

Afspraken maken

Het is aangewezen om schriftelijke (of op digitale wijze) afspraken te maken over de wijze (de werktijden, de werkplaats én de periode) waarop telewerk kan verricht worden. De schriftelijke afspraak kan een telewerkovereenkomst of een ander document zijn dat telewerk toelaat.

Wanneer er geen afspraken zijn rond werkuren geldt de gewone uurregeling als bewijselement van het arbeidsongeval. Dat kan belangrijk zijn wanneer de situatie afwijkt van de algemene tewerkstelling, en dat is al te vaak het geval, tijdens deze coronacrisis.

Ook zonder schriftelijk document geldt de dekking, maar dan moet de telewerker aantonen dat het ongeval zich voordeed tijdens en door het feit van de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst.

De telewerker is bovendien ook gedekt door de arbeidsongevallenverzekering op de weg van zijn woonplaats naar de school of opvangplaats van zijn kinderen en omgekeerd, alsook op de weg van zijn woonplaats naar de plaats waar hij zijn eetmaal neemt of het zich aanschaft en omgekeerd.

 

Een ernstig arbeidsongeval

Als aan de voorwaarden van de definitie van ernstig arbeidsongeval wordt voldaan – ook bij thuiswerk – moet een omstandig verslag worden opgesteld. De onderneming moet organiseren hoe bv. een onderzoek kan gebeuren en eventuele preventiemaatregelen worden voorgesteld door de preventiedienst.

Een ernstig arbeidsongeval dient onderzocht te worden door een preventieadviseur niveau 1 of 2 en, bij afwezigheid in het bedrijf, door de preventieadviseur niveau 1 van Premed (de Externe Dienst PBW). De werkgever dient Premed onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ernstig arbeidsongeval.