FAVV Attest – speciale aandacht voor de HORECA
Je bent hier:

FAVV Attest – speciale aandacht voor de HORECA

Deel dit artikel:

Laatst aangepast op 25-09-2017

Veiligheid van de voedselketen (wetgeving voedingsmiddelen)

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) eist een medisch attest voor alle personen die onverpakte of half verpakte voedingswaar manipuleren.

Personen die in direct contact komen met voedingsmiddelen moeten door middel van een medisch attest bewijzen dat er geen medische reden is, die hen verhindert om te werken in de voedingssector. Ze mogen immers niet lijden aan een aandoening die via de voeding andere mensen kan besmetten.

Het attest moet worden vernieuwd

  • Elke drie jaar.
  • Bij elk herstel na voorkomen van ziekte die via de voeding kan worden overgedragen.

De interpretatie van het FAVV en een blanco attest vind je op http://www.afsca.be/thematischepublicaties/persoonlijke-hygiene.asp.

Over welke ziektes gaat het?

  • Maagdarmstoornissen: diarree, braken.
  • Infecties van de bovenste luchtwegen: neus-, keel- en ooraandoeningen, hoesten, niezen.
  • Onbedekte open wonden, ontstekingen van de huid.

Wie moet een geldig FAVV attest hebben?

Al je vast en tijdelijk personeel, inbegrepen jobstudenten is betrokken. Het FAVV stelt in haar interpretatie dat koks (al wie in de bereiding werkt) een attest moeten hebben en obers en zaalpersoneel (dus ook barman/vrouw, sommelier) niet. Als de ober of de afwasser ook een taak heeft in de bereiding is het natuurlijk anders. Een groenten spoeler heeft wel een attest nodig.

Wie kan een FAVV attest afleveren?

Dit attest kan opgemaakt worden door

  • de huisarts van de werknemer.
  • de bedrijfsarts van Premed.

Hoe verloopt bij Premed het afleveren van een FAVV attest voor een werknemer die geen ander onderzoek bij de bedrijfsarts moet hebben (niet “onderworpen” zijn)?

Je moet zelf een afspraak maken

Premed nodigt geen medewerkers uit, die niet onderworpen zijn aan het bedrijfsgeneeskundige onderzoek.

Je maakt bijgevolg zelf afspraak voor het onderzoek voor een FAVV attest op 016 308 111.

Verloop van het onderzoek

De medewerker vult een vragenlijst in en ondertekent deze. Je kan de blanco vragenlijst in verschillende talen downloaden op ons extranet. Bij voorkeur brengt de werknemer het document ingevuld mee. Ter plaatse invullen kan uiteraard.

De werknemer komt op onze raadpleging op onderzoek. Dit onderzoek is uitsluitend gericht op het nagaan van tegenaanwijzingen voor werken met voeding. De tijdsduur die ervoor voorzien wordt, laat niet toe andere onderzoeken uit te voeren.

Uiteraard moet communicatie met de werknemer mogelijk zijn.

FAVV attest

Onze arts levert bij geschiktheid aan de werknemer een FAVV attest af.

De arts kan dwingende aanvullende preventieve maatregelen opleggen op het attest. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verplicht gebruiken van een waterafstotende pleister in een opvallende (blauwe) kleur, of het verplicht éénmalig gebruik van papieren zakdoeken en het wassen van de handen na het snuiten.

Wat kost het afleveren van een FAVV attest bij Premed

Het afleveren van het FAVV attest is voor de klanten van Premed inbegrepen in de jaarbijdrage.