23.03.2023
stof

  In 2013 lanceerde Fedris het project voortgezet gezondheidstoezicht om vroegtijdig sinonasale kankers op te sporen bij ex-houtbewerkers.

  Om hiervoor in aanmerking te komen moet de ex-houtbewerker aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • minstens 55 jaar oud zijn;
  • minstens 20 jaar blootgesteld zijn aan houtstof in de privésector of bij een provinciale of plaatselijke overheidsdienst;
  • niet meer werken in de houtsector.

  Wat zijn de alarmsignalen van sinonasale kanker?

  • een verstopte neus aan één kant zonder duidelijke reden langer dan twee weken;
  • spontane neusbloedingen; 
  • minder reuk of geen reuk meer;
  • bloed in de zakdoek bij het snuiten van de neus.

  Meer informatie in deze brochure 1071409 Folder Campagne Neuskanker v10 NL.indd (fedris.be)  en in de Premed brochure 015 - Gezondheidsrisico's van houtstof 

  Vul het Fedris formulier in: Gratis opsporing van neuskanker

  corona virus
  14.09.2023

  Covid 19 najaar 2023

  Corona wordt benaderd op een vergelijkbare manier als een griep. De aanvangssymptomen van corona variëren van milde luchtwegklachten (zoals een verstopte neus, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten) ...
  Meer lezen