24.11.2015

Personen met diabetes moeten over een aangepast rijbewijs beschikken van zodra de ziekte wordt vastgesteld. Dat geldt ook voor diabetespatiënten die enkel via een aangepaste levensstijl of met tabletten behandeld worden. Een aangepast rijbewijs heeft enkel een beperking in geldigheidsduur tot gevolg en vermeldt “diabetes” niet. Enige toelichting.

Enkel een aangepast rijbewijs is een geldig rijbewijs. Personen met diabetes hebben altijd een rijgeschiktheidsattest van een arts nodig:

  • Voor een privé-rijbewijs (groep 1) AM, A1, A2, A, B, B+E en G - Patiënten vanaf diagnose t.e.m. 2 inspuitingen insuline per dag: het attest wordt ingevuld door de huisarts. - Bij meer dan 2 inspuitingen insuline per dag, bij behandeling met een insulinepomp of bij een verhoogd risico op ernstige hypoglycemie: het attest wordt ingevuld door een endocrinoloog. Premed levert geen attest af voor het behalen van een privé-rijbewijs.

  • Voor een professioneel rijbewijs (groep 2) C en D maar ook taxi, ambulance, … wordt het attest steeds ingevuld door de arbeidsgeneesheer op basis van een advies van de huisarts of endocrinoloog en eventueel een oogarts. Meestal zal de arbeidsgeneesheer zelf de oogtesten kunnen uitvoeren. De patiënt bezorgt het ingevulde attest en zijn oud rijbewijs aan de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis en bezorgt een kopie van het attest aan zijn verzekeringsmaatschappij. Pas bij ontvangst van het nieuw aangepast rijbewijs heeft de persoon met diabetes een geldig rijbewijs. Het aanvragen van een aangepast rijbewijs in het gemeentehuis vergt een eenmalige kost van tussen 20 en 30 (meestal 25) euro. Een nieuwe pasfoto is niet nodig. Hiervoor kan immers dezelfde foto gebruikt worden als op de identiteitskaart. Info: Diabetes Infolijn 0800–96 333 (gratis).