Generieke gids versie 7
Je bent hier:

Generieke gids versie 7

Laatst gewijzigd op: 06/10/2021

Deel dit artikel:

Om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten hebben de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid in overleg een generieke gids uitgewerkt.

Deze gids reikt een kader met maatregelen aan die op maat kunnen worden ingekleurd door de sectoren en door elke werkgever, om er voor te zorgen dat activiteiten opnieuw kunnen worden opgestart in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden. In afwachting van eventuele sectorgidsen of protocollen die opgesteld kunnen worden in de paritaire comités, kunnen ondernemingen zich baseren op de algemene principes zoals vermeld in de generieke gids.

De meest recente aanpassingen gaan voornamelijk over

  • de nadruk op het evolutief karakter van de gids met mogelijk specifieke maatregelen van regionale/ lokale overheden, van sectoren of van ondernemingen
  • het dragen van mondkapjes
  • pauzemomenten en lunchtijden

Bron; GENERIEKE GIDS (versie 7) en sectorgidsen: veilig aan het werk tijdens de coronacrisis - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgie.be)